Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121020-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia w laboratorium komputerowym. Studiowanie "Badań operacyjnych" wymaga znajomości matematyki z pierwszego roku studiów oraz podstaw statystyki opisowej i matematycznej. Koncepcja nauczania tego przedmiotu zakłada znacznie większy nacisk na zastosowania niż teorię. Program przedmiotu stanowi przegląd nowoczesnych ilościowych metod zarządzania.

Pełny opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o nowoczesnych metodach badań operacyjnych oraz umiejętności ich praktycznego wykorzystania. Wyrobienie w studentach przyjaznego podejścia do analizy i rozwiązywania problemów zarządzania metodami ilościowymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bernardelli M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich (red. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach (red. K. Kukuła), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

Decyzje menedżerskie z Excelem (red. T. Szapiro), PWE, Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca:

Anderson D.R., Sweeney D.J., Williams T.A., Wisniewski M., An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, Cengage Learning EMEA, 2009

Decewicz A., Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, 2011

Guzik B., Wstęp do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009

Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student wie, jakie typy analiz może wspomagać metodami ilościowymi.

Student wie, do rozwiązania jakich problemów można stosować optymalizację liniową.

Student rozumie potrzebę stosowania analizy probabilistycznej.

Umiejętności:

Student konstruuje, rozwiązuje i interpretuje modele optymalizacji liniowej.

Student zarządza projektem w oparciu o metody ilościowe.

Student szacuje, interpretuje i wykorzystuje do prognozowania model ekonometryczny.

Kompetencje społeczne:

Student bez obaw i ze zrozumieniem sięga do menu metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu.

Student rozumie potrzebę stałego doskonalenia wiedzy w dziedzinie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium: 30.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

ocena z ćwiczeń: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz, Anna Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Cieślik, Anna Decewicz, Anna Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz, Anna Gutkowska, Andrzej Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.