Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120070-P Kod Erasmus / ISCED: 01.0 / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GBI
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcie, podmioty, źródła prawa międzynarodowego. Stosunek prawa międzynarodowego do prawa krajowego. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych. Rozwiązywanie sporów międzynarodowych. Prawo humanitarne. Uwzględnienie praktyki i kazusów.

Pełny opis:

Wprowadzenie do prawa międzynarodowego jako normatywnych ram funkcjonowania społeczności międzynarodowej. Przedstawienie prawa międzynarodowego publicznego jako instrumentu ochrony interesów i wartości prawnych oraz punktu odniesienia w procesie podejmowania decyzji przez państwa i organizacje międzynarodowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, LexisNexis, 2009.

Literatura uzupełniająca:

Th. Buergenthal, S.D. Murphy, Public International Law In a Nutshell, West Group. A Thompson Company, 2006; 2. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wiedza pozwalająca na prawniczą analizę obrotu międzynarodowego i zdarzeń międzynarodowych

Znajomość powszechnie obowiązujących norm prawnych regulujących stosunki międzynarodowe.

Student rozumie rolę prawa międzynarodowego w stosunkach międzynarodowych.

Umiejętności:

Umiejętność określania i rozwiązywania problemów z zakresu stosunków międzynarodowych.

Umiejętność wskazywania norm właściwych do regulacji sporu międzynarodowego

Umiejętność kwalifikowania sytuacji międzynarodowej lub postępowania podmiotu prawa międzynarodowego z punktu widzenia prawa

Kompetencje społeczne:

Student rozumie i stosuje podstawowe zasady etyki

Student wykazuje gotowość do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00%

egzamin testowy: 80.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.