Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110631-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finance
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Finance is to offer solutions how to solve macroeconomic problems through monetary and fiscal policies. The lecture will consist of two large subject areas. The first one, the introduction to Finance will contain the theory referring to the essence and function, classification of financial phenomena the role and function of money, comparison of behavioural finance with the classical theory of finance. Besides the theory of finance, Students' attention should focus on the other large subject area, i.e. participants of the financial market. That is why the following issues will be discussed: public finance, social security finance, business insurance finance, EU finance, banking system and corporate.

Pełny opis:

Teaching students to comprehend the role of finance in developing business processes. They should possess their own critical approach to the evaluation of effectiveness of financial solutions in particular segments of the financial market. The course objective is to teach the complex analysis of financial phenomena in our business environment and to develop creative behaviour to determine the desired changes. The major goal is not only the understanding of processes existing nowadays but also the ability to manage multifaceted subjects to put forward complex future systemic solutions.

Finance belongs to majors in the field of economic studies whose aim is to explain the role of financial phenomena in the course of business processes. Besides the theory, Finance includes also the financial policy, i.e. the role of state and local self-governments to manage business processes by means of financial instruments.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R.W.Melicher, E.A.Norton, Introduction to Finance. Markets, Investments and Financial Management (2019), Wiley, 17. edition;

S.A.Ross, R.W.Westerfield, B.D.Jordan, Fundamentals of Corporate Finance (2019), McGraw Hill, 12. edition

H. Ulbrich, Public finance in theory and practice, (2016) Routledge

F. Mishkin: The Economcs of Money, Banking and Financial Markets (2016), Pearson, 11. edition

J. Yi-Lin Forrest, A Systems Perspective on Financial Systems (2019), CRC Press, T&F

A.Shleifer, Inefficient Markets, An Introduction to Behavioral Finance, Oxford University, 2000

Literatura uzupełniająca:

J.E.Stiglitz, Economics of the Public Sector, W.W. & Company, Inc, Norton, 2000; J.R.Nofsinger, Psychology of Investing, Prentice Hall, 2010; H.Shefrin, Beyond Greed and Fear, Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing, Oxford University Press, 2007; R.A.Brealey, S.C.Myers, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill Companies, N.York, 2002; Public finance in Poland, ed. A. Alińska, Warsaw School of Economics, 2016. M. Iwanicz-Drozdowska, E. Malinowska-Misiąg, P. Mielus, P. Smaga, B. Witkowski, The Role of Crises in Shaping Financial Systems. From the Global Financial Crisis to COVID-19, Routledge 2023

European Union public finance, Publications Office of the European Union, 2014, https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/8bc08dd0-f1ed-4f45-bab4-75ac2a63d048

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Knowledge refers to a wide range of issues connected with existing financial instruments which are applicable into dynamics of business processes. The presented knowledge results in comprehension of the impact of fiscal and monetary policy on the development of business phenomena.

Segmentation of the financial problems allow students to study and comprehend interrelations among monetary, capital and public sectors in macro dimmensions and to transalte it into micro scale.

Knowledge refers to major to-day financial theoretical approaches discussed among scholars and practitioners in the field on finance.

..

Umiejętności:

Students who have completed this program are able to apply critical analysis into understanding and explanation financial processes with dynamics in economic developments,

Students aquire basic knowedge in all flields of finance which then allow them to indentify and continue to study one or more field of finance in detailed manner and will lead them to professionalism in finance more efficiently

Graduates are able to apply systemic solutions and possess the skill of independent flexible reasoning and rational decision making. They have good prospects for employment or continuation of studies at the Master level.

Kompetencje społeczne:

Students develop abilities to invent innovative solutions and are exceptionally sensitive on irrational allocation of funds as a result of economic and political decisions in relation to public sector spending.

Students are competent to discuss problems associated with of "how much state" there should be in the economy and how the state should allocate public funds to population.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Będzieszak, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Andrzej Nikołajczuk, Katarzyna Sum
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia prowadzącego - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Nikołajczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Cichowicz, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Łukasz Kurowski, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Leszek Mosiejko, Andrzej Nikołajczuk, Karol Rogowicz, Paweł Smaga, Katarzyna Sum
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Nikołajczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Nikołajczuk, Katarzyna Sum
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Nikołajczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0