Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczno-finansowa 120030-D
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Przydatność analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji.

Analiza majątku przedsiębiorstwa na podstawie wstępnej analizy bilansu.

Analiza wielkości i struktury kapitałów przedsiębiorstwa. Ocena równowagi finansowej i kapitału pracującego.

Analiza poziomu i struktury wyniku finansowego na podstawie porównawczego i kalkulacyjnego rachunku zysków i strat. Analiza czynnikowa zysku ze sprzedaży.

Ocena ryzyka operacyjnego (z wykorzystaniem progu rentowności, wskaźnika wrażliwości i dźwigni operacyjnej) oraz ryzyka finansowego (w oparciu o poziom dźwigni finansowej).

Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do oceny gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa.

Kompleksowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej.

Wykorzystanie modeli dyskryminacyjnych w systemie wczesnego ostrzegania. Prezentacja przedsiębiorstw, których kondycja finansowa będzie oceniana w ramach studium przypadków.

Analiza porównawcza zmian w wielkości i strukturze majątku przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem kondycji finansowej (firmy zdrowe i upadłe) oraz branży (przedsiębiorstwa przemysłowe, budowlane, handlowe i usługowe).

Analiza porównawcza struktury kapitałów oraz dostosowania jej do struktury majątku w wybranych firmach.

Ocena zdolności analizowanych przedsiębiorstw do generowania zysku. Ocena ryzyka operacyjnego i finansowego tych firm.

Analiza gospodarki pieniężnej wybranych przedsiębiorstw.

Analiza płynności finansowej wybranych przedsiębiorstw w ujęciu dynamicznym i statycznym.

Prezentacja przygotowanych przez studentów modeli predykcji bankructwa do syntetycznej oceny kondycji finansowej firm.

Prezentacja przygotowanych przez studentów analiz sytuacji finansowej wybranych spółek giełdowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1001138 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, sala 324
Grzegorz Sobiecki szczegóły
1011138 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, sala 324
Grzegorz Sobiecki szczegóły
1021138 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, sala 324
Aleksandra Jadach-Sepioło szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0