Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość 110560-D
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Istota rachunkowości jako dyscypliny naukowej i praktycznej. Cele i funkcje rachunkowości.

Realizacja metody podmiotowej i metody bilansowej. Historia rachunkowości. Kierunki harmonizacji prawa międzynarodowego.

Istota bilansu. Klasyfikacja majątku i źródeł jego finansowania. Zasady uznawania aktywów i pasywów.

Pomiar i dokumentacja procesów gospodarczych. Istota operacji gospodarczych. Okresy sprawozdawcze.

Wpływ zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową i finansową jednostki. Księgi rachunkowe.

Uznawanie kosztów i przychodów. Operacje wynikowe.

Wynik memoriałowy a wynik kasowy.

Ustalenie wyniku finansowego. Struktura rachunku zysków i strat.

Podział wyniku finansowego.

Operacje gospodarcze od bilansu do bilansu.

Uszczegółowienie informacji księgowych. Księgi pomocnicze.

Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym.

Nadrzędne zasady rachunkowości.

Cechy jakościowe sprawozdania finansowego.

Wykorzystanie informacji sprawozdawczych do oceny sytuacji finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Hanna Bystrzycka 26/25 szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Hanna Bystrzycka 26/25 szczegóły
3 co drugi wtorek (parzyste), 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Hanna Bystrzycka 23/25 szczegóły
4 co drugi wtorek (parzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Hanna Bystrzycka 24/25 szczegóły
5 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Teresa Boroch 22/25 szczegóły
6 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Teresa Boroch 24/25 szczegóły
7 co drugi wtorek (parzyste), 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Teresa Boroch 20/25 szczegóły
8 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Edyta Łazarowicz 27/25 szczegóły
9 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Edyta Łazarowicz 25/25 szczegóły
10 co drugi wtorek (parzyste), 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Michał Kaczmarski 24/25 szczegóły
11 co drugi wtorek (parzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Michał Kaczmarski 25/25 szczegóły
15 co drugi wtorek (parzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Katarzyna Kobiela-Pionnier 26/25 szczegóły
16 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Anna Kłopotek 24/25 szczegóły
17 co drugi wtorek (parzyste), 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Katarzyna Kobiela-Pionnier 24/25 szczegóły
19 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Małgorzata Paszula 23/25 szczegóły
20 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Małgorzata Paszula 25/25 szczegóły
21 co drugi czwartek (parzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Małgorzata Paszula 26/25 szczegóły
22 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Małgorzata Krysik 27/25 szczegóły
23 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Małgorzata Krysik 28/25 szczegóły
24 co drugi czwartek (parzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Michał Kariozen 27/25 szczegóły
25 co drugi czwartek (parzyste), 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Michał Kariozen 24/25 szczegóły
26 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Zuzanna Świerc 25/25 szczegóły
27 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Zuzanna Świerc 24/25 szczegóły
28 co drugi czwartek (parzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Zuzanna Świerc 26/25 szczegóły
30 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Anna Kłopotek 24/25 szczegóły
31 co drugi czwartek (parzyste), 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Anna Kłopotek 23/25 szczegóły
32 co drugi czwartek (parzyste), 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Anna Kłopotek 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0