Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka finansowa przedsiębiorstwa 226040-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Przedmiot działalności a zasoby majątkowe i finansowe przedsiębiorstwa. Strategia rozwoju. Potrzeby i cele przedsiębiorstwa a etap jego rozwoju. Studium przypadku.

Raporty finansowe jako źródło informacji niezbędnych do diagnozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe jako odzwierciedlenie decyzji i procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Studium przypadku.

Ocena zasobów i potencjału rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie bilansu. Polityka inwestycyjna i polityka finansowa. Ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe. Studium przypadku.

Ocena zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku na podstawie rachunku zysków i strat. Studium przypadku.

Ocena zdolności przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych. Studium przypadku.

Wpływ otoczenia na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Studium przypadku.

Pogłębiona ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi analizy wskaźnikowej. Wskaźniki płynności, rentowności, obrotowości i zadłużenia. Porównanie wyników w czasie i w przestrzeni. Studium przypadku.

Interpretacja wyników. Analiza piramidalna - model DuPonta - wnioski z dekompozycji wskaźników. Formułowanie kompleksowej diagnozy o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Próba sformułowania prognozy dalszego rozwoju. Studium przypadku.

Analiza porównawcza sytuacji finansowej przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem branży. Studium przypadku - dzialalność usługowa i handlowa.

Analiza porównawcza sytuacji finansowej przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem branży. Studium przypadku - działalność handlowa.

Analiza porównawcza sytuacji finansowej przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem branży. Studium przypadku - działalność usługowa.

Analiza porównawcza sytuacji finansowej przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem branży. Studium przypadku - działalność produkcyjna

Symptomy zagrożenia upadłością. Wskaźniki upadłości. Modele wczesnego ostrzegania w diagnozowaniu zagrożenia upadłością. Studium przypadku.

Identyfikacja czynników/przesłanek pogarszających się wyników finansowych i/lub zagrożenia upadłością. Studium przypadku. Opracowanie autorskich alternatywnych - "lepszych" - scenariuszy rozwoju danego przedsiębiorstwa.

Repetytorium w formie samodzielnej identyfikacji symptomów zagrożenia upadłością wybranych spółek giełdowych. Studium przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 11:40 - 13:20, sala ZDAL
Agnieszka Cenkier szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 11:40 - 13:20, sala ZDAL
Mariusz Lipski szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wirtualny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0