Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia środowiska 222140-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 22
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Zasoby naturalne w naukach ekonomicznych. Rozwój ekonomii środowiska i dyscyplin pokrewnych

Kluczowe problemy ekologiczne. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń. Zależność między środowiskiem a gospodarką i społeczeństwem

Teoria dóbr publicznych i efektów zewnętrznych. Analiza ekonomiczna ekologicznych dóbr publicznych. Analiza ekonomiczna ekologicznych koszów zewnętrznych

Internalizacja efektów zewnętrznych: podatek Pigou, twierdzenie Coase'a, regulacje ochrony środowiska

Zasoby nieodnawialne - ekonomiczne zasady gospodarowania

Zasoby odnawialne - analiza ekonomiczna ochrony i granic pozyskania

Ekonomia środowiska a polityka ekologiczna

Metody wartościowania aktywów i usług środowiskowych. Ocena korzyści i strat ekologicznych.

Analiza kosztów i korzyści - wsparcie oceny polityk i procesów podejmowania decyzji

Prawne i dobrowolne instrumenty ochrony środowiska

Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska - ocena skuteczności i efektywności kosztowej

Ekonomia środowiska wobec globalnych wyzwań ekologicznych

Finansowanie ochrony środowiska. Instrumenty i ocena efektywności.

Koncepcja rozwoju zrównoważonego. Istota, zasady, pomiar i strategie rozwoju zrównoważonego

Rozwój zrównoważony w Unii Europejskiej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0