Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne 120210-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Pojęcie i funkcje finansów publicznych. Sektor finansów publicznych- formy prawno-organizacyjne.

Źródła i formy gromadzenia środków publicznych.

Chatakterystyka polskiego systemu podatkowego

Wydatki budżetu państwa oraz kierunki wydatkowania środków publicznych.

Rola budżetu państwa w sektorze finansów publicznych.

Budżet Środków Europejskich, a budżet państwa.

Gospodarka finansowa Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Główne formy finansowania zabezpieczenia społecznego.

Deficyt finansów publicznych (przyczyny, źródła finansowania, konsekwencje). Dług publiczny (rodzaje, struktura, koszty obsługi).

Kryzysy zadłużeniowe. Determinanty stabilności długu publicznego.

Rola polityki fiskalnej w stabilizowaniu cyklu koniunkturalnego.

Reguły fiskalne krajowe i Unii Europejskiej.

System kontroli finansów publicznych.

Budżet Unii Europejskiej.

Finanse publiczne wobec wyzwań współczesności: starzenie się, nierówności, zmiany klimatyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:10, sala 316
Agnieszka Kłos szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0