Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: SMMD-MIS
Nazwa: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, stacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Badania marketingowe i analizy rynku
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Ekonometria
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Ekonomia matematyczna
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Inwestycje finansowe
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Informatyka gospodarcza
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Metody aktuarialne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Modelowanie ekonometryczne w biznesie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Modele i metody decyzyjne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Procedury analizy decyzji
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Systemy informatyczne w zarządzaniu
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Statystyka stosowana
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Studium Magisterskie (od 2006) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub równorzędnego wydanego przez polską uczelnię lub zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemach informacyjnych
Magisterium na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemach informacyjnych
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

podyplomowe, doktoranckie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0