Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kod jednostki
KNOP07
Nazwa w języku angielskim
Department of Administrative and Financial Corporate Law
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9245

kpaifp@sgh.waw.pl
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0