Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty z bloku D - ogólnoakademicka - 2022/2023 SZD-A-2022

FILTRY
Pokaż tylko przedmioty prowadzone w języku
angielski
polski
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222
445111-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23 Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

...

Strona przedmiotu
446011-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23 Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

...

Strona przedmiotu
444061-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

...

Strona przedmiotu
444091-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23 Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction of contemporary methods of financial risk management. Taking int account structural changes observed in the aftermath of the Global Financial Crisis. Complex presentation of measurement and hedging of market risk, credit risk and liquidity risk. Highlight of differences between financial and non-financial institutions. Description of derivative instruments used in financial risk management for various underlying assets.

Strona przedmiotu
446021-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23 Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

...

Strona przedmiotu
442050-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23 Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest pogłębienie zrozumienia istoty utrzymujących się wśród ekonomistów kontrowersji oraz wyjaśnienie przyczyn i wskazanie głównych obszarów rozbieżności poglądów. W programie nacisk został położony zarówno na rywalizujące ze sobą szkoły w obrębie głównego nurtu ekonomii (nowa ekonomia klasyczna, monetaryzm, nowa szkoła keynesowska i ekonomia post-keynesowska), jak i wybrane koncepcje składające się na tzw. ekonomię heterodoksyjną (np. socjologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna czy nowa ekonomia instytucjonalna ze szczególnym uwzględnieniem badań porównawczych nad odmianami/modelami kapitalizmu). Część zajęć została poświęcona przedstawieniu najnowszych wyzwań, przed jakimi stoi współczesna makroekonomia, a także sformułowaniu pytań, na które ekonomiści nie znaleźli jeszcze zadowalających odpowiedzi.

Strona przedmiotu
442040-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23 Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przedmiotu jest przedstawienie ustrukturyzowanych rozważań w zakresie współczesnych teorii przedsiębiorstwa oraz pogłębienie znajomości zaawansowanych metod analizy mikroekonomicznej.

Strona przedmiotu
444051-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to present the mechanisms of financial system functioning in the world as well as the essence and elements of the balance of payments. In addition, students acquire knowledge about the functioning of international and domestic financial institutions.

Strona przedmiotu
444081-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23 Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Law and regulations in finance

Strona przedmiotu
441100-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

...

Strona przedmiotu
442070-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

...

Strona przedmiotu
445101-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to acquaint students with knowledge of state institutions and its political and constitutional system and its practical significance for society. The relationship between state development and social and economic development will be demonstrated. The structures and functioning of model political systems of modern states and their role in the process of creating an active civil society will be analysed. Attention will also be paid to shaping the activity of citizens as a condition for the development of democracy.

Strona przedmiotu
445121-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23 Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to provide information on the basic concepts that systematize knowledge in the field of public finances, including the financial management of the state and local government units, the principles of the budgetary procedure, sources of law, as well as the mechanisms of control and supervision of financial management, as a guarantee of the principles resulting from the Public Finance Act.

Strona przedmiotu
445061-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to provide young scientists with methodological and theoretical foundations as well as analytical tools for conducting high-quality interdisciplinary research with the use of social demography and population policies in the context of a dynamically changing environment. There will be analysed the basic theoretical trends in demography, the changes in the processes of population reproduction and its components, the prospects for further development of these processes and the resulting challenges for various social policies. The main emphasis will be placed on population-related policy, i.e. the interaction and connection of demographic processes (child birth, education, migration, marriage, health, work, death) and social policies in the context of social and economic changes.

Strona przedmiotu
441090-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23 Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

...

Strona przedmiotu
441110-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu prezentację problematyki zarządzania działalnością innowacyjną przedsiębiorstw. Na kolejnych zajęciach będą omawiane takie zagadnienia, jak teoria innowacji, rola innowacji w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów i branż, ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i krajów, wiedza jako źródło innowacji, transfer wiedzy w kontekście otwartych innowacji. Analizowane będą i omawiane przykłady firm innowacyjnych, strategii innowacji przedsiębiorstw, jak tez projekty innowacji i ryzyko z nimi związane, działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw i komercjalizacja efektów, kooperacja w działalności innowacyjnej, wspieranie działalności innowacyjnej w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
441080-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

...

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0