Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty z wychowania fizycznego w semestrze 20222 20222-WF

FILTRY
Pokaż tylko przedmioty prowadzone w języku
polski
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20222 - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20222
111740-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych, prozdrowotnych, poprawa sprawności fizycznej, zwiększenie odporności na stres, profilaktyka schorzeń narządów ruchu i układu krążenia oraz wdrożenie nawyków aktywnego spędzania czasu

Strona przedmiotu
111650-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych, prozdrowotnych, poprawa sprawności fizycznej, zwiększenie odporności na stres, profilaktyka schorzeń narządów ruchu i układu krążenia oraz wdrożenie nawyków aktywnego spędzania czasu.Poprawa gibkości, siły, równowagi i świadomości swojego ciała. Wzmacnianie mięśni bez ich nadmiernego rozbudowania. Odciążenie kręgosłupa, poprawa postawy, uelastycznienie ciała, ogólna poprawa zdrowia osób ćwiczących.

Strona przedmiotu
111900-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozszerzenie wiedzy i umiejętności ruchowych z zakresu koszykówki, potrzebnej do efektywnej gry w zawodach sportowych. Utrwalanie i doskonalenie umiejętności ruchowych właściwych dla gry, kształtowanie umiejętności technicznych, zdolności motorycznych i nawyków ruchowych.

Strona przedmiotu
111910-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka techniki ćwiczeń na maszynach kulturystycznych. Nauka i doskonalenie techniki ćwiczeń ze sztangą i hantlami. Kompleksowe i harmonijne rozwijanie wszystkich partii mięśni. Metody i zasady treningowe dla początkujących i średnio zaawansowanych. Nauka i doskonalenie ćwiczeń aerobowych. Elementy ćwiczeń z dziedziny jogi. Indywidualizacja ćwiczeń. Wdrażanie prawidłowych nawyków aktywności ruchowej, sposobu odżywiania i wypoczynku.

Strona przedmiotu
111640-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lekkoatletyka dla zdrowia i sportu to zajęcia w ramach przedmiotu Wychowanie fizyczne realizowane w sali gimnastycznej . Uczestniczący w tych zajęciach studenci zapoznają się z elementami techniki, uproszczoną metodyką oraz prostymi środkami treningowymi konkurencji lekkoatletycznych. Studenci mają możliwość trenowania elementów techniki wybranej przez siebie jednej lub więcej konkurencji technicznej (skoki: w dal, wzwyż, trójskok; rzuty: kula, dysk, oszczep; bieg przez płotki) oraz biegi krótkie, średnie i długie. Studenci, którzy wybiorą trening w konkurencjach biegowy będą mieli możliwość wykonywania ćwiczeń na sali przygotowujących do biegania w terenie lub na stadionie. Oprócz treningu w w/w konkurencjach studenci na każdych zajęciach wykonują ćwiczenia wzmacniające i rozciągające metodą obwodowo- stacyjną oraz zapoznają się z podstawowymi zasadami zdrowego żywienia i ćwiczeniami relaksacyjnymi.

Strona przedmiotu
111930-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie formy rekreacji ruchowej Nordic Walking i wyrobienie prawidłowych nawyków techniki. Poznanie możliwości zastosowanie NW w różnych warunkach.

Poznanie zasad kształtowania sprawności sercowo-naczyniowej organizmu.

-wszechstronny rozwój przez kształtowanie cech motorycznych: siły, wytrzymałości, koordynacji ruchowej

Strona przedmiotu
111760-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poprawa gibkości, siły, równowagi i świadomości swojego ciała. Wzmacnianie mięśni bez ich nadmiernego rozbudowania. Odciążenie kręgosłupa, poprawa postawy, uelastycznienie ciała, obniżenie poziomu stresu oraz ogólna poprawa zdrowia osób ćwiczących.

Strona przedmiotu
111940-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program jest realizowany na podstawie programu autorskiego w oparciu o wytyczne wynikające z celów wychowania fizycznego oraz ramowego programu CWFiS. Zajęcia odbywają się w hali sportowej, gdzie realizowana jest tematyka sprawności ogólnej oraz sprawności specjalnej.

Strona przedmiotu
111690-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to program treningu siłowo-kondycyjnego mającego na celu wzrost wszystkich cech motorycznych człowieka. W tego typu treningu ćwiczy się jednocześnie podnoszenie ciężarów, sprawność atletyczną i umiejętności gimnastyczne oraz wyrabia odporność krążeniową i oddechową, kształtuje siłę i wytrzymałość mięśni, gibkość, szybkość, psychomotorykę, równowagę i precyzję.

Strona przedmiotu
111840-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia dla osób ze schorzeniami kręgosłupa. Odpowiednie ćwiczenia dla osób z wadami serca. Odpowiednie ćwiczenia dla osób z wadami wzroku. Ćwiczenia dla osób, które przebyły różnego rodzaju urazy aparatu ruchu - ćwiczenia relaksacyjne.

Strona przedmiotu
111810-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zwiększenie sprawności motorycznej, nauka techniki kroków bazowych aerobiku, elementów gimnastycznych, nauka układów choreograficznych.

Strona przedmiotu
111820-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele pośrednie to: ogólne usprawnienie psychofizyczne, integracja pracy w drużynie, podniesienie poziomu zdrowia własnego organizmu, radzenie sobie z nadmiernym stresem oraz uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania wytrzymałości biegowej i sprawności ogólnej.

Strona przedmiotu
111860-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozszerzenie wiedzy i umiejętności ruchowych z zakresu koszykówki, potrzebnej do efektywnej gry w zawodach sportowych. Utrwalanie, doskonalenie czynności i umiejętności ruchowych właściwych do gry w koszykówkę - celem jest sprawność ruchowa oraz rywalizacja sportowa. Rozwijanie, kształtowanie umiejętności technicznych i zdolności motorycznych oraz nawyków ruchowych niezbędnych do gry w koszykówkę.

Strona przedmiotu
111870-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest podniesienie poziomu cech motorycznych oraz opanowanie techniki konkurencji lekkiej atletyki na potrzeby startu w zawodach akademickich. Celem pośrednim jest ogólne usprawnienie psychosomatyczne oraz integracja pracy w drużynie. Ocena -udział w zawodach sportowych, frekwencja, zaangażowanie w trakcie treningów.

Strona przedmiotu
111960-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest realizowany na podstawie programu autorskiego w oparciu o wytyczne wynikające z celów wychowania fizycznego oraz ramowego programu CWFiS. Zajęcia odbywają się w hali sportowej oraz siłowni. W sali sportowej realizowana jest tematyka sprawności ogólnej oraz sprawności specjalnej. W siłowni realizowana jest tematyka ogólnej sprawności siłowej.

Strona przedmiotu
111990-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach oraz programem zajęć. Gra uproszczona.

2. Doskonalenie chwytów i podań. Fragmenty gry.

3. Nauczanie i doskonalenie rzutów. Fragmenty gry.

4. Doskonalenie kozłowania oraz ćwiczenia rzutów w formie ścisłej. Fragmenty gry.

5. Ćwiczenia kształtujące ogólną sprawność

Strona przedmiotu
111700-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka i doskonalenie pływania sportową techniką w każdym sposobie pływania. Nauka i doskonalenie umiejętności wykonywania treningu pływackiego. Składającego się z mikro, mezo i makrocykli treningowych. Doskonalenie pracy pływania w poszczególnych fazach przemian aerobowych. Doskonalenie pracy treningowej w poszczególnych zakresach siły. Obciążenia treningowe odpowiednio dozowane i dostosowywane do zawodnika.

Strona przedmiotu
111710-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój kondycji fizycznej studentów. Doskonalenie technik indywidualnych. Doskonalenie jakości realizacji różnych rozwiązań taktycznych. Przygotowanie motoryczne do rozgrywek.

Strona przedmiotu
111730-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pływania treningowe na jachtach omega, dezeta. Pływania szkoleniowe z adeptami kursu. Doskonalenie umiejętności instruktorskich w pływaniach z kursantami. Realizacja projektów sekcji: Dzień Sekcji Żeglarskiej, Mistrzostwa SGH w Żeglarstwie, rejsy, Studencka Strefa Aktywności. Starty w regatach: Mistrzostwa SGH w Żeglarstwie Sailing Cup, Akademickie Mistrzostwa Warszawy, Akademickie Mistrzostwa Polski, Puchar Polski w klasie Omega. Zajęcia pływackie na basenie.

Strona przedmiotu
111850-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka i doskonalenie technik indywidualnych. Kształtowanie zachowań zespołowych. Poznanie podstawowych rozwiązań taktycznych. Wykorzystanie poznanych technik i taktyki w grze właściwej. Przygotowanie motoryczne ogólne i ukierunkowane.

Strona przedmiotu
111970-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tańce standardowe: walc angielski, walc wiedeński, tango, quickstep, foxtrot. Tańce latynoamerykańskie: samba, rumba, cha-cha-cha, jive, passo double lub rock and roll.

Strona przedmiotu
111950-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poprawienie sprawności fizycznej, poprawienie funkcji krążeniowo-oddechowych, siły, wytrzymałości, gibkości, koordynacji ruchowej, zwiększenie umiejętności ruchowych.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0