Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
FILTRY
Pokaż tylko przedmioty prowadzone w języku
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20201 - Semestr zimowy 2020/21
20202 - Semestr letni 2020/21
20211 - Semestr zimowy 2021/22
20212 - Semestr letni 2021/22
20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20201 20202 20211 20212 20221 20222
239820-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie z teorią i praktycznym zastosowaniem analizy danych jakościowych w ekonomii i zarządzaniu oraz wskazanie źródeł pozyskiwania danych. Przedmiot prowadzony jest w formule warsztatowej i ma dostarczyć umiejętności samodzielnego projektowania i przeprowadzenia projektu badawczego z wykorzystaniem danych jakościowych.

Strona przedmiotu
231440-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje metody analizy empirycznej struktury handlu międzynarodowego. Na zajęciach studenci nauczą się znajdować i weryfikować (z punktu widzenia wiarygodności) dane, analizować je, wizualizować i wykorzystywać do określania pozycji kraju lub regionu, lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej w wymianie międzynarodowej. Zakres tematyczny zajęć obejmuje: zestawienia struktur geograficznych, towarowych (wg różnych klasyfikacji), usługowych oraz analizy wskaźnikowe, w tym wskaźniki udziału handlu wewnątrzgałęziowego, handlu międzynarodowego według wartości dodanej. W trakcie zajęć studenci wykonają i przygotują pracę projektową (badanie empiryczne) w grupach.

Strona przedmiotu
231441-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The program covers the methods of empirical analysis of international trade structure. During the classes students will learn how to find and verify (from the point of view of reliability) data, analyze them, visualize and use them to determine the position of a country, region, or regional economic integration organization in international trade. The thematic scope of the classes includes: analyses of geographical and commodity structures of goods (according to different classifications) and services trade, analyses of different trade indicators, including indicators of intra-industry trade, international trade by added value, product space technique. During the classes students will perform and prepare project work (empirical research) in groups.

Strona przedmiotu
231621-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The concept of international competitiveness, fourth industrial revolution, economy 4.0, Industry 4.0 technologies, digital competitiveness, indicators and methods to measure different dimensions of competitiveness, analysis of competitive ability of economy and its competitive position.

Strona przedmiotu
221371-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Basic concepts and classifications of cultures (national, business, corporate etc.) and their importance for operations of international business. Analysis of variety of cultural determinants in the companies' activities in foreign markets.

Strona przedmiotu
231711-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the classes is to familiarise the student with the function of the mission/diplomatic relations. The student will learn the universal, regional (European) and Polish rergulations regarding organisations and the diplomatic and consular service. The student will learn about the formation and functions of diplomatic protocol in interstate relations and the principles and the standards of diplomatic protocol. The student will become familiar with the diplomatic protocol in contacts with IGOs. The student will become familiar with the conditions of recruitment and employment in the Polish diplomatic service corp. The classes will enable the student to choose a career path within the (Polish) public service in the Ministry of Foreign Affairs and oder ministries participating in the diplomatic and consular relations. Classes are co-chaired by professional diplomats.

Strona przedmiotu
223200-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład podejmuje problematykę nowoczesnej dyplomacji gospodarczej w szerszym kontekście. Obejmuje on nie tylko system organizacji, funkcjonowanie, rolę i skuteczność służb dyplomatycznych w promocji interesów gospodarczych państwa, ale również miejsce instytucji międzynarodowych w dyplomacji gospodarczej.

Strona przedmiotu
223201-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture deals with the issues of modern economic diplomacy in a broader context. It covers not only the system of organization, functioning, role and effectiveness of diplomatic services in promoting the economic interests of the state, but also the place of international institutions in economic diplomacy.

Strona przedmiotu
236501-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The program includes: the characteristics of the economies of the post-Soviet states (excluding the Baltic states), the effects of the liberalization of their economic relations within the post-Soviet area, with third countries and the global economy (theoretical and empirical effects).

Strona przedmiotu
236068-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The essence of common EU policies and their treaty bases. Common policies versus harmonized policies in the EU. Objectives, instruments and effects of the basic EU policies and relevant to the Member States: common commercial policy, agricultural policy, cohesion policy, tax policy, budgetary policy, climate and energy policy, monetary policy, state aid, and industrial policy.

Strona przedmiotu
231501-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will cover in particular the following issues: theoretical aspects of economic integration, theories of economic integration and currency union, evolution of economic integration in the world economy, historical development of monetary integration in the West Europe, structure and the workings of European economic and currency union, the causes and characteristics of the crisis in the eurozone, causes and structure of European banking union, strucure and the workings of European banking union, banking surveillance in Europe, the concept and implementation of European capital markets union.

Strona przedmiotu
231521-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The program includes the basic assumptions of the European climate transition, as well as sources of its financing and implementation prospects. The presented content will concern the European Union as a whole, its individual member states (with particular emphasis on Poland), as well as the most important areas of the economy (energy, industry, services, agriculture).

Strona przedmiotu
231520-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje omówienie podstawowych założeń europejskiej transformacji klimatycznej, a także źródeł jej finansowania i perspektyw wdrożenia. Przedstawiane treści dotyczyć będą Unii Europejskiej jako całości, jej poszczególnych państw członkowskich (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), a także najważniejszych dziedzin gospodarki (energetyka, przemysł, usługi, rolnictwo).

Strona przedmiotu
231500-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje w szczególności: teoretyczne aspekty integracji ekonomicznej, teorie integracji monetarnej i unii walutowej, rozwój integracji walutowej we współczesnej gospodarce światowej, historyczny rozwój integracji walutowej w Europie Zachodniej, konstrukcję i funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w Europie, przyczyny i charakter kryzysu w strefie euro, genezę i koncepcję unii bankowej w Europie, strukturę i funkcjonowanie unii bankowej w Europie, funkcjonowanie systemu nadzoru bankowego w Europie, koncepcję oraz harmonogram wdrażania unii rynków kapitałowych.

Strona przedmiotu
231541-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Game theory as discipline. Elements of strategic games. Noncooperative and cooperative games. Simultanous and sequential games. Trade wars, economic integration, WTO negotiations, arms race and international alliances as strategic games. Voting in international institutions as strategic games. Internationalization as strategic games.

Strona przedmiotu
231540-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria gier jako dziedzina wiedzy. Elementy gry. Równowaga Nasha. Gry niekooperacyjne i gry kooperacyjne. Gry z równoczesnymi posunięciami i gry sekwencyjne. Wojny handlowe, procesy integracji gospodarczej, negocjacje w ramach WTO, wyścig zbrojeń i sojusze międzynarodowe jako gry. Głosowania w instytucjach międzynarodowych jako gry. Konkurencja i kooperencja międzynarodowa jako gry. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej jako gra.

Strona przedmiotu
231580-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bazy danych międzynarodowych przepływów dóbr, usług oraz czynników produkcji. dobór danych do modeli ekonometrycznych. Transformacje danych do modeli ekonometrycznych. Modele grawitacyjne. Modele dynamiczne. Analiza wskaźnikowa. Rankingi korporacji transnarodowych i krajów.

Strona przedmiotu
231601-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course's focus are the institutional aspects of the digital transformation. Particular attention will be devoted to changes in macroeconomic and institutional environment, which will take place with the progressive digitalization of the economy, as a result of the growing role of platforms and dissemination of new technologies. During the course students will learn how digital transformation will translate into institutional transformation and how this change will affect the economic environment as well as the new balance of power in the global economy.

Strona przedmiotu
221651-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Institutionalization of international economic relations. Institutions in international economic relations. The institutionalization of international cooperation is the subject matter. Selected cooperation institutions.

Strona przedmiotu
231600-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu przedstawione zostaną instytucjonalne aspekty transformacji cyfrowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom zmian w otoczeniu makroekonomicznym oraz instytucjonalnym, które będą następować wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki wskutek rosnącej roli platform oraz upowszechnianiu poszczególnych nowych technologii. W trakcie zajęć studenci nabędą wiedzę w jaki sposób transformacja cyfrowa przełoży się na transformację instytucjonalną oraz w jaki sposób zmiana ta przełoży się na otoczenie gospodarcze, a także nowy układ sił w gospodarce globalnej.

Strona przedmiotu
221650-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych. Instytucje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej - wymiar przedmiotowy. Wybrane instytucje współpracy.

Strona przedmiotu
236500-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje: charakterystykę gospodarek krajów obszaru poradzieckiego (bez krajów bałtyckich), teoretyczne skutki liberalizacji ich stosunków gospodarczych z zagranicą, działania omawianych krajów na rzecz integracji wewnątrz obszaru poradzieckiego i z krajami trzecimi, a także skutki tych działań.

Strona przedmiotu
231780-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia genezę i ewolucję koncepcji optymalnych obszarów walutowych stanowiących podstawę teoretyczną procesów integracji walutowej. Omówione zostaną formy integracji walutowej - wertykalne i horyzontalne. Analizie poddane zostaną historyczne i współczesne inicjatywy walutowe w tym Unia Gospodarcza i Walutowa. Szczególne miejsce zostanie poświęcone także wpływowi kryptowalut na procesy integracji walutowej.

Strona przedmiotu
231641-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to acquaint the student with the objectives of appointment (creating a personal structure in international organisations), rules of functioning and activity of the international civil service and the rights/obligations of the officer. The knowledge will allow the student to choose one of the career paths that is the public service in international structures. The student will learn the principles and course of recruitment to intergovernmental (IGOs) and non-governmental (NGOs) institutions, the employment formula and professional development opportunities. The classes are co-run by practitioners, active and former international officers from various institutions.

Strona przedmiotu
235401-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Study of laws and institutions of international economic cooperation. Lecture covers particularities of international trade law WTO, ICC), international finance (IMF, Casel Committee) and international investment law (ICSID, NAFTA). Separate section of the lecture will focus on interntional eonomic governance.

Strona przedmiotu
231691-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Konwersatorium - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to the world economy. Main issues related to capital flows (direct investment and portfolio investment) and knowledge as factors of production. The international division of labor affecting direct investment.

Foreign direct investment - definition, main forms and types. Reasons for foreign direct investment. The OLI paradigm.

Determining the scale of investments in a selected country. Transnational corporations in the world economy. Calculation of the TNI index. The country's international investment position. The country's international investment position - a case study. Investment development path (net outward investment position) in selected countries and industries. Calculation of the NOIP measure. International capital flows and the balance of payments. International trade in knowledge products - classifications and empirical implications.

Strona przedmiotu
231461-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course students will be presented with the theory of international labor migration, as well as methods and tools for the analysis of international migration in the field of economics. The course will also focus onthe evolution of the research tools and methods that can be used to study both the causes and effects of international migration. Introduced theories will be illustrated with relevant examples.

Strona przedmiotu
231620-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcja międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, czwarta rewolucja przemysłowa, gospodarka 4.0, technologie Przemysłu 4.0, konkurencyjność cyfrowa, wskaźniki i sposoby mierzenia różnych wymiarów konkurencyjności, analiza zdolności konkurencyjnej i pozycji konkurencyjnej gospodarki.

Strona przedmiotu
221370-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe koncepcje kultury i klasyfikacje kultur (narodowych, biznesowych, organizacyjnych i innych) oraz ich znaczenie dla działań z zakresu biznesu międzynarodowego. Analiza zróżnicowanych kulturowych uwarunkowań w działaniach przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Strona przedmiotu
231640-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z celami powołania (wytworzenia w organizacjach międzynarodowych struktury osobowej), zasadami funkcjonowania i działalnością międzynarodowej służby cywilnej oraz prawami/obowiązkami funkcjonariusza. Wiedza pozwoli studentowi na dokonanie wyboru jednej ze ścieżek kariery zawodowej jaką jest służba publiczna w strukturach międzynarodowych. Student pozna zasady i przebieg rekrutacji do instytucji międzyrządowych (IGOs) i pozarządowych (NGOs), formuły zatrudnienia oraz możliwości rozwoju zawodowego. Zajęcia są współprowadzone przez praktyków, czynnych i byłych funkcjonariuszy międzynarodowych z różnych instytucji.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0