Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-POD (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-POD
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
FILTRY
Pokaż tylko przedmioty prowadzone w języku
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20211 - Semestr zimowy 2021/22
20212 - Semestr letni 2021/22
20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20231-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20211 20212 20221 20222 20231 20232 20231-PRE
23A0U0-S
Audyt podatkowy i finansowy (od 2023-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach student nauczy się w jaki sposób badać rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, jak oceniać prawidłowość stosowanych zasad rozliczeń z budżetem państwa, budżetami jednostek samorządu terytorialnego, a także nauczy się w jaki sposób wskazywać zidentyfikowane nieprawidłowości wraz z określeniem poziomu ryzyka podatkowego i możliwych ewentualnych korekt. Student pozna zasady metody i techniki badania oraz etapy i procedury badania poszczególnych zagadnień i pozycji sprawozdania finansowego. Zapozna się także z ryzykiem badania i ustalaniem istotności oraz sprawozdaniem z badania.

Strona przedmiotu
23A0V0-S
Kontrola celno-skarbowa (od 2023-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontrola skarbowa a kontrola podatkowa. Struktura Krajowej Administracji Skarbowej, organy kontroli skarbowej i ich zadania. Organizacja, zakres i zasady przeprowadzania kontroli skarbowej. Przebieg i etapy poszczególnych typów kontroli. Prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych. Środki zaskarżenia i sądowa kontrola orzeczeń administracji skarbowej.

Strona przedmiotu
23A0W0-S
Podatki sektorowe (od 2023-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są poszerzeniu wiedzy studentów z dziedziny analizy prawa podatkowego, a szczegółowo z zakresu analizy reżimu podatków sektorowych, z perspektywy teorii opodatkowania, jak i teorii prawa podatkowego. Zajęcia poświęcone są zagadnieniom opodatkowania sektorowego, zaznaczając wyjątkowe przenikanie się prawa, ekonomii sektora publicznego i finansów przedsiębiorstw w ramach celowościowych i efektywnościowych zagadnień podatków sektorowych.

Strona przedmiotu
232161-S
Polish Tax Procedure (od 2023-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject covers the problems of the essence and characteristics of the institution of tax proceedings and characterizes the Tax Ordinance, including the scope of its application, and the principles of determining the tax liability. The construction, principles of procedure, subjects of legal and tax relations, the various stages of the procedure, and the principles of enforcement of tax liabilities are discussed.

Strona przedmiotu
233580-S
Prawo celne (od 2023-10-01)
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Polityka i prawo celne w kontekście prawa gospodarczego oraz integracji europejskiej i liberalizacji światowego handlu. Prawo celne w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw. Unijna polityka celna a WTO. Unijne prawo celne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Taryfa, wartość celna i pochodzenie towarów. Postępowania ochronne. Zwykłe i specjalne procedury celne. Postępowanie celne. Organy celne. Przestępstwa i wykroczenia celne. Gospodarka elektroniczna a cło.

Strona przedmiotu
233599-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia materialne, procesowe i wykonawcze dotyczące przestępstw i wykroczeń w sprawach skarbowych. Istota, charakter i zakres przestępstw i wykroczeń skarbowych, formy zjawiskowe i stadialne czynów zabronionych, wyłączenia odpowiedzialności karnej, odstąpienia od ukarania sprawcy, rodzaje i wymiar kar, przedawnienia karalności. Analiza poszczególnych typów przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Strona przedmiotu
231870-S
Rachunkowość podatkowa (od 2023-10-01)
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo bilansowe a prawo podatkowe. Poznawczy i praktyczny sens wyodrębnienia rachunkowości podatkowej. Przychody i ich rozliczanie według prawa bilansowego i podatkowego. Koszty i ich rozliczanie według prawa bilansowego i podatkowego. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Leasing. Różnice kursowe. Ceny transferowe. Wynik rachunkowy a wynik podatkowy. Geneza i metodyka ustalania podatku odroczonego. Zeznanie podatkowe (CIT).

Strona przedmiotu
23A0X0-S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach student zapozna się z problematyką restrukturyzacji przedsiębiorstw w kontekście prawa rachunkowego i podatkowego. Student zgłębi wiedzę dotyczącą form restrukturyzacji przedsiębiorstw, ich skutków oraz obszarów występowania ryzyka podatkowego.

Strona przedmiotu
23A100-S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola poszczególnych komórek w przedsiębiorstwie w zarządzaniu ryzykiem podatkowym i celnym. Sposoby zarządzania ryzykiem podatkowym i instrumenty służące do takiego zarządzania w przedsiębiorstwie. Współpraca z organami podatkowymi i podmiotami trzecimi (doradcy, eksperci podatkowi).

Strona przedmiotu
23A0Z0-S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie z podatkowego punktu widzenia zasad dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz określenie obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych. W ramach zajęć zostaną przybliżone zasady identyfikacji powiązań między podmiotami, transakcji kontrolowanych, grupowania transakcji dla celów dokumentacyjnych. Szczególne znaczenie podatkowe ma poznanie metodyki weryfikacji cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej. Brak stosowania przemyślanej polityki cen transferowych prowadzi do wzrostu ryzyka podatkowego.

Strona przedmiotu
239920-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia zjawisko ucieczki przed podatkiem, jego formy oraz sposoby jego zwalczania przez władzę publiczną, przede wszystkim unikanie opodatkowania oraz uchylanie się od opodatkowania. W trakcie kursu analizowane będą przyczyny unikania podatków oraz kwestia legalności tego zjawiska. Przedstawione zostaną typowe przykłady unikania opodatkowania, w stosunku do których zastosowano konkretne normy uszczelniające. Szeroko omawiany będzie projekt OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) i poszczególne działania podjęte przecz członków OECD w ramach tego projektu (wyzwania związane z cyfryzacją, struktury hybrydowe, CFC, koszty finansowania dłużnego, szkodliwa konkurencja podatkowa, nadużycie traktatów, ceny transferowe, zakład zagraniczny, MDR, gromadzenie i analiza danych, MLI). Omówione zostaną także inicjatywy Unii Europejskiej - Dyrektywy przeciwko unikaniu opodatkowania (ATADs) oraz ich implementacja do polskich przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnej klauzuli prz

Strona przedmiotu
233990-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter konwersatorium polegającego na wspólnym rozwiązywaniu przykładów (kejsów) i dyskutowaniu problemów związanych z funkcjonowaniem podatku od towarów i usług (VAT). Tematyka zajęć obejmuje w szczególności dyskusję nad opodatkowaniem czynności wykonywanych przez przedsiębiorców na terytorium kraju, jak również poza terytorium kraju, zakresem podmiotowym i przedmiotowym opodatkowania VAT, zasadami opodatkowania odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, transakcji transgranicznych. W należytym stopniu zostaną przedstawione - na przykładach - zasady rozliczania VAT, procedury szczególne, jak również dokumentacja i ewidencja na potrzeby VAT.

Strona przedmiotu
235440-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie zagadnień z zakresu sporządzania pism w toku postępowań administracyjnych, podatkowych i postępowania sądowoadministracyjnego. Przeprowadzenie praktycznych warsztatów z zakresu sporządzania tych pism.

Strona przedmiotu
237500-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpływ podatków na firmę i na wartość firmy. Podstawowe elementy konstrukcyjne podatku dochodowego od osób prawnych. Możliwości planowania oraz kontroli nad przychodami i kosztami podatkowymi. Podstawowe elementy podatku VAT. Możliwości planowania rozliczeń VAT w sposób ograniczający koszt pieniądza w czasie. Podstawowe elementy międzyn. regulacji podatkowych i ich wpływ na wynik firmy funkcjonującej w środowisku międzynarodowym.

Strona przedmiotu
23A0Y0-S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są poszerzeniu wiedzy studentów z dziedzin źródeł i wykładni prawa podatkowego, a szczegółowo z zakresu analizy metod wykładni i zasad specyficznych prawa podatkowego, z uwzględnieniem teorii opodatkowania, jak i teorii prawa podatkowego. Zajęcia analizują problematykę wykładni względem szczegółowych zagadnień opodatkowania, zaznaczając aspekty przepisów prawa podatkowego jako przedmiotu wykładni. Następnie, na zajęciach studenci zapoznają się z zasadami wykładni językowej w prawie podatkowym, z naciskiem na zagadnienie definicji. Ponadto, poruszone zostaną aspekty wykładni systemowej i celowościowej w prawie podatkowym. Zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka stosowania analogii, wykładni przepisów dotyczących zwolnień i ulg podatkowych, jak i zagadnienie wykładni gospodarczej w prawie podatkowym. Analizie poddane są również aspekty dotyczące źródeł prawa, które są analizowane z perspektywy prawa podatkowego.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0