Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-EBI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-EBI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
FILTRY
Pokaż tylko przedmioty prowadzone w języku
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20201 - Semestr zimowy 2020/21
20202 - Semestr letni 2020/21
20211 - Semestr zimowy 2021/22
20212 - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20201 20202 20211 20212
231200-P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ostatnich latach wzrasta znaczenie sieci społecznych ulokowanych w globalnej sieci Internet. Na wykładzie omówione zostaną najnowsze wyniki badań w zakresie analizy sieci społecznych, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i aplikacyjnej. Szczególny nacisk zostanie położony na zastosowania biznesowe w zakresie mediów społecznościowych oraz podstawy teoretyczne informatyki społecznej m.in. w zakresie miar centralnych, rozkładów bezskalowych, dyfuzji informacji i formowania się trendów społeczno-gospodarczych.

Strona przedmiotu
220621-P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
239640-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nowoczesne technologie decentralizacyjne (kryptograficzne) i ich zastosowania w finansach i innych sferach gospodarki

Ewolucja decentralizacji i automatyzacji w biznesie

Aspekty techniczne technologii blockchain

Aspekty prawne technologii blockchain

Biznesowe zastosowania blockchain

Mechanizmy, rola, zastosowania Initial Public Offer

Strona przedmiotu
222161-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is devoted to the issues of business ethics and ethics in economy seen in humanistic approach - then it is much more a tool for forming attitudes of future businessmen than their professional skills. The main issue of the course is introductions into Philosophy of Economics, reflections on conflicts of values and interests in business activities and responsibilities on the level of whole economy, corporation and personal decisions. Discussion and debates on PPE questions (Politics, Philosophy/Religion and Economics).

Strona przedmiotu
222168-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture is a supplement to the professional education of managers or economists. At the same time, the lecture is, in terms of its content, interconnected with economic education, as it refers to one of the most important aspects of economic actors? activity, namely their professional ethics.

Strona przedmiotu
233079-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu zostaną przedstawione podejścia, zweryfikowane w praktyce biznesowej, realnie wspierające podejmowanie decyzji kierowniczych oraz kreujące przewagę konkurencyjną. www.cren.pl/oferta.

Strona przedmiotu
233070-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business Intelligence są zorientowanym na użytkownika procesem zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych, który prowadzi do usprawnienia i zracjonalizowania procesu podejmowania decyzji. Wspierają kadrę menedżerską w podejmowaniu decyzji biznesowych, umożliwiają modyfikację i doskonalenie strategii biznesowych oraz procesów, tak aby uzyskać przewagę konkurencyjną, usprawnić proces, zwiększyć zyskowność.

Strona przedmiotu
231020-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie cech roznych odmian crowdfundingu. Poznanie techniczego i instytucjonalnego rozwoju crowdfundingu. Poznanie legislacji majacej zastosowanie do crowdfundingu.

Strona przedmiotu
220441-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Customer Behavior" is sub discipline of marketing. It covers analysis of consumer behavior and organizational customer behavior and their determinants. Customer behavior knowledge is essential for preparing marketing programs and successful use of marketing instruments.

Strona przedmiotu
231221-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business process management. Process identification and description. Process modeling. EPC. BPMN. Describing system requirements.

Strona przedmiotu
231180-P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomiczne znaczenie i zakres zastosowania Internetu w działalności przedsiębiorstw. Internacjonalizacji przedsiębiorstwa bazująca na Internecie (Internet-based Internationalization) a internacjonalizacja przedsiębiorstwa wspomagana przez narzędzia internetowe (Internet-enabled Interntionalization). Digitalizacja przedsiębiorstwa i jej determinanty. Zakres narzędzi internetowych stosowanych w internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zakres zastosowania Internetu w czynnej i biernej internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Podmiotowe uwarunkowania zastosowania Internetu w internacjonalizacji przedsiębiorstw. Otoczenie instytucjonalne internacjonalizacji przedsiębiorstw z zastosowaniem Internetu. Społeczno-kulturowe i demograficzne uwarunkowania zastosowania narzędzi internetowych w internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zastosowanie Internetu w badaniach i analizie rynków zagranicznych. Zastosowanie witryn WWW przedsiębiorstw/marek w ich internacjonalizacji. Internetowy handel transgraniczny

Strona przedmiotu
235971-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to present state of the art of e-commerce logistics, with emphasis on different distribution models for B2B, B2C, and C2C markets, multi- and omni-channel distribution, first and last mile delivery, returns management process, and logistics outsourcing market for e-commerce. Innovative solutions supporting order fulfillment and delivery (including city deliveries) will be investigated. At the end of the course student should be able to design a logistics system for an e-store.

Strona przedmiotu
233160-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Społeczeństwo informacyjne. Przemiany struktur społecznych i gospodarczych związane z zastosowaniami technik informacyjnych (ICT). Historia technik informacyjnych. Przemiany wywoływane przez ICT w: społeczeństwie, gospodarce, kulturze i polityce. Zagadnienia etyczne rozwoju technik informacyjnych. Zagrożenia związane z rozwojem ICT. Sieci społecznościowe i ich rola we współczesnym społeczeństwie. Prawne aspekty ICT. Jednostka wobec sieci.

Strona przedmiotu
237780-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Społeczeństwo informacyjne. Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Specyfika i charakterystyka e-usług

(e-administracja, e-handel, e-bankowość, e-ubezpieczenia, e-zdrowie, e-kultura, e-turystyka, e-edukacja). Modele biznesowe na wybranych rynkach e-usług. E-usługi a budowanie przewagi konkurencyjnej. Konsument na rynku e-usług.

Strona przedmiotu
231130-P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpływ cyfrowej transformacji na zmianę paradygmatu ochrony zdrowia. Kluczowe elementy w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań e-zdrowia. Przegląd produktów e-zdrowia dedykowanych różnym segmentom ochrony zdrowia (perspektywa pacjenta, zawodów medycznych, podmiotu leczniczego i państwa). Zagadnienia etyczne, prawne i ekonomiczne e-zdrowia. Wdrażanie e-zdrowia do finansowania publicznego i doświadczenia międzynarodowe w tym zakresie. Przyszłość e-zdrowia.

Strona przedmiotu
222160-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom etyki biznesu przedstawianym z perspektywy humanistycznej. Przyczynia się to do kształtowania postaw odpowiedzialności przyszłych liderów biznesu. Zapoznaje on z nieuchronnymi konfliktami wartości i interesów występującymi w ramach działalności gospodarczej, a także rozbudza świadomość konsekwencji, jakie dla firmy i otoczenia społeczno-ekonomicznego niosą wybory moralne dokonywane przez jednostki.

Strona przedmiotu
222169-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest uzupełnieniem profesjonalnego wykształcenia menedżera czy ekonomisty. Zarazem jednak kurs splata się merytorycznie z edukacją ekonomiczną, ponieważ dotyczy jednego z najważniejszych aspektów działalności pracowników gospodarki, a mianowicie ich etyki zawodowej.

www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
223281-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Managing cash in tech companies. Working capital management. Sources of finance of high-tech ventures. Project Finance. Financial life cycle of venture. Equity financing. Debt financing. Capital structure. Cost of capital. Cost of Equity. Cost of debt. WACC. Methods of investment appraisal (NPV, IRR, PI, PP, DPP). Approaches of business valuation. Start-up valuation.

Strona przedmiotu
223280-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Źródła finans. przedsięwzięć i spółek technolog. Finans. w formule project finance vs corporate finance. Finansowy cykl życia przedsięb. Finans. własne i obce. Parki technolog., inkubatory przedsięb. Koszt i struktura kapitału. Mierniki oceny opłacalności technolog. projektów inwestycyjnych. Opcje rzeczywiste. Metody wyceny spółki. Due diligence. Wycena start-upu technolog. Wycena aktywów niematerialnych.

Strona przedmiotu
235381-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

FinTech, Financial Technology, commonly known as FinTech, is a whole new industry composed of companies that use technology to make financial services more innovative and efficient. FinTech companies - usually startups, highly reliant on software - are set up to challenge, disrupt and disintermediate traditional financial systems. They are questioning conventional ways of doing things and, once successful, shaping the future of the financial services industry.

Strona przedmiotu
222230-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Informacje i zasoby informacyjne. Systemy informacyjne. Współczesne technologie informatyczne w SI. Rodzaje i klasy systemów informatycznych zarządzania. Zarządzanie systemami informatycznymi. Tendencje rozwojowe systemów informacyjnych zarządzania. Strategiczne kierowanie IT. Metody i problemy budowy systemów informacyjnych. Niepowodzenia przedsięwzięć informatycznych. Rola specjalistycznych firm wspomagających IT w przedsiębiorstwie.

Strona przedmiotu
238380-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Trening - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Trening - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Trening - 10 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Trening - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone są dla studentów chcących spróbować swoich sił w biznesie. W trakcie zajęć uczestnik kursu rozwija swój przedsiębiorczy pomysł, który następnie testuje. Zajęcia wymagają też pracy poza godzinami dydaktycznymi w szkole.

Strona przedmiotu
235380-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

FinTech (Financial Technology) to nowa branża podmiotów (zazwyczaj startupów), które kreują swoje

modele biznesowe w oparciu o innowacyjne technologie, aby uzyskać przewagę konkurencyjną nad

tradycyjnymi instytucjami sektora finansowego. Tworzą one zupełnie nowy wymiar usług finansowych, a ich

działania stanowią twórczą destrukcję (disruptive innovation) wobec dotychczasowego modelu

funkcjonowania systemu finansowego.

Strona przedmiotu
235371-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The student will learn basic concepts of knowledge management and relate them to the concept of intellectual capital.

The focus is on the role of tacit and explicit knowledge in practical knowledge sharing. Knowledge management development ideas are introduced and the possibilities of implemeneting them in companies. Interactive lectures, discussions of knowledge management prerequisities and supplementary literature will help students to implement the concepts of knowledge management.

Strona przedmiotu
235260-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwarunkowania komunikacji marketingowej. Etapy budowania skutecznej komunikacji marketingowej.

Marka a działania komunikacyjne. Plan mediów. Strona www. Reklama graficzna - narzędzia, psychologiczne mechanizmy. Reklama w wyszukiwarkach. PR w Internecie. Promocja sprzedaży w e-sklepach. Internetowe narzędzia marketingu bezpośredniego. Komunikacja marketingowa w grach komputerowych. Pomiar wyników działań komunikacyjnych. Etyczne i prawne aspekty komunikacji w Internecie.

Strona przedmiotu
236239-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Technologia ICT i jej wpływ na funkcjonowanie rynku konsumenckiego. Wykorzystanie technologii ICT przez konsumentów. Postępowanie konsumentów na e-rynku i jego uwarunkowania. Zagrożenia i ochrona konsumenta w Sieci. www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
236721-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is a series of lectures which cover the ways of identifying, tracing and exploring new lifestyles and new products. It is enhanced with a review of the latest literature on the topic presented via student projects. The course provides an overview of the global producer and the global consumer. It explores the role of the media. It helps identify opportunities for new goods, services and ideas.

Strona przedmiotu
220771-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers a range of management concepts, techniques and practices that are used to plan and operate today's logistics systems.

Strona przedmiotu
235970-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój i rodzaje handlu elektronicznego. Cyfryzacja i cyfrowa transformacja w branży e-commerce oraz zastosowanie cyfrowych technologii i innowacji w logistyce. Specyfika logistyki e-handlu krajowego i transgranicznego, w tym pierwszej i ostatniej mili, z uwzględnieniem wyzwań stawianych przez logistykę miejską. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w B2B e-commerce (m.in. platformy logistyczne, cyfrowe platformy, platformy zakupowe). Modele dystrybucji w B2C e-commerce (m.in. multichannel. crosschannel, omnichannel, dropshipping, click & collect). E-fullfilment i zarządzanie magazynami dedykowanymi do e-handlu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Zarządzanie zwrotami. Projektowanie systemu logistycznego sklepu internetowego z uwzględnieniem specyfiki produktów. Tworzenie wartości dla e-klienta w celu zdobycia i zatrzymania go. Rynek usług logistycznych dedykowanych do obsługi e-commerce.

Strona przedmiotu
222231-P
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0