Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

FinTech: Technology and Innovation in Financial Services 235381-P
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(20181 - 20212)
FinTech: Technology and Innovation in Financial Services
235381
1
(20201 - ...)
Innowacje finansowe FinTech
23538
1
(20151 - ...)
Innowacje finansowe FinTech lub Rynek finansowy dla e-klienta
23538 lub 23257
1
(20221 - ...)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0