Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundamentals of system analysis 131991-P
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(20201 - 20232)
Fundamentals of System Analysis
131991
1
(20201 - ...)
Operating Systems or Fundamentals of system analysis
131001 or 131991
1
(20201 - ...)
Podstawy analizy systemów
13199
1
(20201 - ...)
Systemy operacyjne lub Podstawy analizy systemów
13100 lub 13199
1
(20201 - ...)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0