Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ethics in science

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410011-A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ethics in science
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The aim of the course is to provide doctoral students with knowledge of ethical issues within science and scientific research and with tools for conceptualising and solving moral problems in the area.

Pełny opis:

The course offers an overview of ethical issues within science and scientific activity. It equipps students with tools for conceptualising and solving moral issues in the area of scientific research. The programme covers topics in general and apllied ethics, as well as codes and other regulations concerning ethical standards in conducting scientific research.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Blackburn S., "Ethics: A Very Short Introduction", 2nd ed., Oxford University Press, USA, April 2021.

2. Ingarden R., "Man and Value", Philosophia Verlag, Muenchen 1983.

3. Kvanvig J., "The Value of Knowledge and the Pursuit of Understanding", Cambridge University Press 2003.

4. "Handbook of Research Ethics and Scientific Integrity", Ron Iphofen (Ed.), Springer, Singapore 2019, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-76040-7

5. "On Being a Scientist. A Guide to Responsible Conduct in Research", National Academy of Sciences, Washington DC 2009.

6. Hausman D. M., McPherson M., Satz D., "Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy", Cambridge University Press 2006.

7. Biagioli M., Galison P., "Scientific Authorship: Credit and Intellectual Property in Science", Psychology Press, 2003.

Literatura uzupełniająca

1. "The Code of Ethics in Science", Annex to Resolution No. 10/2012 of the General Assembly of the Polish Academy of Sciences of 13 December 2012.

2. "The European Code of Conduct for Research Integrity", European Science Foundation (ESF), All European Academies (ALLEA), March 2011, rev. version 2017.

3. "Investigating Research Misconduct Allegations in International Collaborative Research Projects. A Practical Guide", Organisation for Economic Cooperation and Development Global Science Forum, April 2009.

4. "The Code of Ethics for Research Workers", the Science Ethics Committee, the General Assembly of the Polish Academy of Sciences on 1 December 2016, second ed. Warsaw 2017.

5. "Polish Act on Copyright and Related Rights".

Efekty uczenia się:

Wiedza: A doctoral student understands the ethical problems of scientific work. A doctoral student is familiar with ethical codes and other regulations related to ethical issues of scientific research. A doctoral student is acquainted with the basic ideas of ethics.

Umiejętności: A doctoral student is able to apply ethical knowledge to identify, conceptualise and solve ethical problems of scientific research. A doctoral student is prepared to argue for relevant ethical attitudes and decisions in scientific research. A doctoral student is able to present and to publish research results in a way protecting the intellectual property rights.

Kompetencje społeczne: A doctoral student is ready to fulfill the social obligations of a scientific researcher. A doctoral student is ready for supporting and developing the scientific and academic community ethos.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 0; ćwiczenia: 0,25; egzamin ustny: 0,75; egzamin tradycyjny-pisemny: 0,00; referaty/eseje: 0; inne: 0; kolokwium: 0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Nowotniak-Poręba
Prowadzący grup: Justyna Nowotniak-Poręba, Ewa Rosiak-Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Nowotniak-Poręba
Prowadzący grup: Ewa Rosiak-Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0