Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie metod ilościowych w finansach i badaniach regionalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 329621-D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie metod ilościowych w finansach i badaniach regionalnych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z empirycznymi przykładami zastosowania modeli statystycznych i ekonometrycznych w finansach oraz w badaniach regionalnych. Dodatkowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania różnorodnych źródeł danych do analiz ilościowych. Prezentowane zagadnienia dotyczą wykorzystania różnorodnych modeli statystycznych i ekonometrycznych w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, w tym analiza wskaźnikowa, z wykorzystaniem źródeł danych takich jak: szeregi czasowe, dane przekrojowe oraz dane panelowe. Wykorzystane modele mają postać: modeli liniowych, modeli nieliniowych (np. wykorzystanie różnych postaci funkcji produkcji).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Modele i prognozy w Ekonomii i finansach, red. naukowa, A. Jakimowicz, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

D. Baltagi, Econometrics Analysis of Panel Data (3rd ed.), 2005, J. Wiley&Sons.

Degryse, H., Kim, M., Ongena, S. (2009). Microeconometrics of banking: Methods, applications and results. Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca:

Pawłowska M. (2014) Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. 2014, ISBN: 978-83-255-6066-9.

A. Matuszyk, (2008), Credit Scoring, CeDeWu Warszawa,

Ekonometria i badania operacyjne, red. naukowa M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, PWN, Warszawa 2009, Statystyka od Podstaw (2006), J. Jóźwiak, J. Podgórski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien posiadać wiedzę na temat praktycznego zastosowania metod ilościowych w badaniach regionalnych i finansach

Student powinien znać zasady wykorzystywania modeli ilościowych w finansach i badaniach regionalnych,

Student powinien znać podstawowe modele ekonometryczne i statystyczne

Student powinien rozumieć istotę wykorzystywania modeli ilościowych w badaniach regionalnych.

Umiejętności:

Student powinien umieć skonstruować podstawowe modele ekonometryczne i statystyczne

Student powinien potrafić wykorzystać dane mikro oraz makro do analiz ilościowych.

Student powinien umieć szacować podstawowe wskaźniki.

Student powinien umieć prawidłowo analizować parametry modeli.

Kompetencje społeczne:

Poszerzenie swojej wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania metod ekonometrycznych i statystycznych w finansach i analizach regionalnych.

Poszerzenie swojej wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania dostępnych źródeł danych.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0