Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowacje- ekonomia i zarządzanie: kierunki badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 311570-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Innowacje- ekonomia i zarządzanie: kierunki badań
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ekonomiczna interpretacja pojęcia innowacji z uwzględnieniem dorobku najnowszych teorii. Czynniki innowacyjności przedsiębiorstw, regionów i gospodarek. Modele procesów innowacyjnych. Polityka i strategie innowacyjności.

Pełny opis:

Wskazanie obszarów i najnowszych trendów w badaniach naukowych z zakresu innowacyjności gospodarek i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach. Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia samodzielnych badań naukowych w tych obszarach. Zapoznanie doktorantów z koncepcją innowacyjności gospodarek, metodami jej pomiaru i różnorodnością systemów innowacyjnych w gospodarce światowej. Kształtowanie umiejętności oceny narodowych systemów innowacyjnych i wnioskowania na temat pożądanych celów i narzędzi polityki innowacyjnej. Dyskusja nad rolą innowacji w tworzeniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Analiza determinantów innowacji w przedsiębiorstwie. Kształtowanie umiejętności formułowania strategii innowacji, wykorzystywania związków między typami innowacji, kooperacji w innowacjach, oraz kształtowania umiejętności zarządzania projektami innowacyjnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.A. Weresa, "Polityka innowacyjna", Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2014, rozdz. 1 i 2.

E. Autio, M.Kenney, P. Mustar, D. Siegel, M.Wright, Entrepreneurial innovation: The importance of context, "Research Policy" No 43, 2014, s. 1097-1108.

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca:

M.A. Weresa, "Systemy innowacyjne w gospodarce światowej", Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2012.

I. Ivanova, L. Leydesdorff, Rotational symmetry and the transformation of innovation systems in a Triple Helix of university-industry-government relations, "Technological Forecasting & Social Change", No. 86, 2014, s. 143-156.

J. Fagerberg, D.C. Movery, R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press 2005.

J. Schumpeter (1960), "Teoria wzrostu gospodarczego", PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Uzyskanie wiedzy na temat istoty procesów innowacyjnych oraz koncepcji narodowych systemów innowacji.

2. Zapoznanie z podstawowymi metodami pomiaru działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i gospodarek oraz uzyskanie wiedzy o wadach i zaletach różnych wskaźników używanych do ewaluacji systemów innowacji.

3. Pogłębienie wiedzy na temat strategii innowacji i metod sprawnego zarządzania działalnością innowacyjną na poziomie przedsiębiorstwa.

Umiejętności:

1. Umiejętność planowania, implementacji i kontroli wprowadzania innowacji

2. Umiejętność wykorzystania przedstawionych narzędzi analitycznych do oceny funkcjonowania różnych typów systemów innowacji oraz oceny sprawności procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie (oraz podejmowanych w kooperacji).

3. Zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi polityki innowacyjnej dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw.

Kompetencje społeczne:

1. Umiejętność wyboru/ zdefiniowania i strukturyzacji problemu badawczego.

2. Umiejętność dokonania przeglądu literatury.

3. Umiejętność doboru metody badawczej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

inne: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Gołębiowski, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.