Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I - Mirosława Janoś-Kresło

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 290001-0204-S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I - Mirosława Janoś-Kresło
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Seminarium magisterskie pierwszy semestr
Seminarium magisterskie pierwszy semestr - studia sobotnio-niedzielne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zachowania rynkowe konsumetów, nowe trendy

E-konsument

Marketing usług.

Organizacje pozarządowe (non-profit) w Polsce i na świecie

Prawa konsumentów. Ochrona i edukacja konsumentów.

Usługi i e-usługi we współczesnej gospodarce i społeczeń.

Niedobory konsumpcji w gospodartswach domowych

Kompetencje konsumentów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0