Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa (kierunek MIESI, II stopień)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 250020-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa (kierunek MIESI, II stopień)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Praktyki zawodowe - studia magisterskie
Praktyki zawodowe - studia magisterskie sobotnio-niedzielne
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

....

Pełny opis:

Celem praktyki zawodowej jest rozwijanie przez studenta umiejętności wykorzystania zdobytej w trakcie studiów wiedzy z zakresu metod ilościowych i systemów informacyjnych. W szczególności student powinien zapoznać się z głównymi aspektami funkcjonowania jednostki lub instytucji, w której odbywa praktykę, umieć zidentyfikować istniejące problemy, możliwe do rozwiązania przy użyciu metod ilościowych, określić źródła dostępnych danych oraz sformułować projekt rozwiązania, jak również rozwijać cechy osobowe związane z pracą, takie jak odpowiedzialność, etyczne zachowania, umiejętność pracy w zespole oraz dostosowanie do wymogów hierarchicznej struktury zarządzania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

...

Literatura uzupełniająca:

...

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zapoznanie się ze strukturą, zasadami, procedurami oraz otoczeniem ekonomicznym jednostki, w której odbywa się praktyka.

Wiedza na temat zakresu rozwiązań analitycznych, prognostycznych i optymalizacyjnych oraz systemów informatycznych w jednostce.

Wiedza na temat metod statystycznych, ekonometrycznych, optymalizacyjnych lub innych metod ilościowych stosowanych w jednostce.

Umiejętności:

Umiejętność identyfikacji problemów, które można rozwiązać metodami ilościowymi w celu usprawnienia/unowocześnienia funkcjonowania jednostki lub zwiększenia efektywności jej produkcji.

Umiejętność doboru danych niezbędnych do analizy/rozwiązania zidentyfikowanych problemów .

Budowa projektu modelowego/analitycznego/prognostycznego/informatycznego rozwiązania problemu przy użyciu zaawansowanych metod ilościowych.

Kompetencje społeczne:

Umiejętność pracy zespołowej.

Umiejętność funkcjonowania w strukturze hierarchicznej.

Umiejętność argumentacji na rzecz celowości stosowania w jednostce zaawansowanych metod ilościowych.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Podgórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.