Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inwestycje kapitałowe i finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 239210-P Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Inwestycje kapitałowe i finansowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-ZAR
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest tematyka związana z inwestycjami o charakterze kapitałowym (akwizycje) i finansowym (finansyzacja). Główny ciężar położony został na inwestycje prowadzone przez przedsiębiorstwa, aczkolwiek aktywność ta może być również rozpatrywana z punktu widzenia innych podmiotów (inwestorów).

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z inwestycjami o charakterze kapitałowym i finansowym w stopniu umożliwiającym dokonanie analizy, samodzielne formułowanie wniosków oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Uczestnik wykładu na podstawie zdobytej wiedzy, powinien umieć dokonać analizy i podjąć decyzję, przy umiejętności dokonania oszacowania jej wpływu na działalność operacyjną przedsiębiorstwa, jego standing ekonomiczno-finansowy, jak również postrzeganie przez interesariuszy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Rynki, Instrumenty i Instytucje finansowe, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Bankowość inwestycyjna, inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, red. P. Niedziółka, Difin, Warszawa 2015.

2. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

3. S. Antkiewicz, Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie znaczenie polityki inwestycyjnej w działalności przedsiębiorstwa.

Student rozumie różnice pomiędzy inwestycjami o charakterze strategicznym a inwestycjami krótkoterminowymi.

Student zna instrumenty finansowe dostępne na rynku.

Student rozumie wpływ inwestycji kapitałowych i finansowych na kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa oraz sposób jego postrzegania przez interesariuszy.

Umiejętności:

Student umie przygotować założenia strategii inwestycyjnej w zakresie inwestycji kapitałowych i finansowych.

Student potrafi wskazać główne rodzaje ryzyka związane z poszczególnymi inwestycjami.

Student umie dokonać oceny sponsora/inwestora projektu.

Student potrafi dokonać wyboru źródeł finansowania inwestycji.

Kompetencje społeczne:

Student posiada zdolność kompleksowej analizy inwestycji.

Student wykazuje umiejętność przeprowadzenia wyboru i realizacji inwestycji prezentując aktywną postawę w zakresie jego realizacji.

Student wykazuje wysoki poziom wiedzy, kompetencji negocjacyjnych oraz umiejętności prezentacyjnych w zakresie realizacji powierzonych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Gemra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Gemra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Gemra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.