Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reprezentacja interesów i polityki publiczne w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 239180-D Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Reprezentacja interesów i polityki publiczne w Unii Europejskiej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia koncentrują się na analizie systemu reprezentacji interesów w UE oraz wpływu interesariuszy na proces stanowienia prawa. Omawiane będą kwestie zarządzania w instytucjach UE i formułowania unijnych polityk publicznych. Zajęcia zmierzają do wyjaśnienia jakie jest znaczenie reprezentacji interesów dla unijnych polityk sektorowych. Zajęcia prowadzone są w ramach Jean Monnet Module "Interest representation and policy-making in the European Union".

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką systemu zapośredniczania interesów w Unii Europejskiej, procesem jego instytucjonalizacji i konsolidacji i znaczeniem lobbingu dla formułowania i wdrażania polityk unijnych, w tym głównie polityki energetycznej, klimatycznej, transportowej, walutowej, zrównoważonego rozwoju, spójności etc. Wykład jest przeznaczony dla studentów drugiego stopnia i zmierza do wyjaśnienia na czym polega reprezentacja interesów wobec instytucji UE, jaki ma związek z procesem demokratyzacji procedur decyzyjnych, zasadami przejrzystości, otwartości i odpowiedzialności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

U.Kurczewska, Organizacje biznesu. Aktorzy, strategie, interesy, reguły, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016; R.van Schendelen, Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, GWP, Gdańsk 2006; Ch.Mahoney, Brussels versus the Beltway. Advocacy in the United States and the European Union, Georgetown University Press, 2008

Literatura uzupełniająca:

H.Kluver, Lobbying in the European Union. Interest Groups, Lobbying Coalitions and Policy Change, Oxford University Press, 2013; M.Knodt,Ch.Quittkat,J.Greenwood, Functional and Territorial Interest Representation in the EU, Routledge, 2011; D.Coen, J.Richardson (red.), Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues, Oxford University Press, 2010; U.Kurczewska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, WUW, Warszawa 2008; J. Greenwood, Representing Interests in the EU, The European Union Series 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:

1. Posiada wiedzę na temat systemu reprezentacji interesów Unii Europejskiej i jego znaczenia dla unijnych polityk gospodarczych.

2. Poznał mechanizmy i procedury formułowania i wdrażania unijnych polityk publicznych

3. Posiada wiedzę dotyczącą roli interesariuszy w kształtowaniu polityk sektorowych UE

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:

1. Potrafi analizować system reprezentacji interesów Unii Europejskiej i jego znaczenie dla unijnych polityk gospodarczych

2. Umie okreslić mechanizmy i procedury formułowania i wdrażania unijnych polityk publicznych

3. Potrafi zrekonstruować wpływ interesariuszy na proces formułowania polityk sektorowych UE

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje:

1. Zrozumienie złożoności i wieloaspektowości życia społecznego i gospodarki miedzynarodowej

2. Posiada zdolność zastosowania nabytej wiedzy do rozwijania kontaktów międzynarodowych i komunikacji z zagranicznymi partnerami biznesowymi

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

ćwiczenia: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Kurczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Kurczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.