Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe rynki energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 239100-D Kod Erasmus / ISCED: 01.2 / (0819) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe rynki energii
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcie i rodzaje nośników energii. Energia w świetle dynamicznej teorii zasobów i teorii zrównoważonego rozwoju. Rola i znaczenie energii dla współczesnej gospodarki: dostępność do zasobów, bezpieczeństwo dostaw, koszt ich pozyskiwania, wpływ na środowisko (klimat). Czynniki określające podaż surowców energetycznych, popyt, poziom i wahania cen oraz handel nośnikami i energią. Rynki globalne, regionalne i lokalne. Procesy globalizacji a liberalizacja rynku energii.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat roli i znaczenia energii we współczesnej gospodarce. W oparciu o podstawy teoretyczne dokonuje się, w ujęciu globalnym i regionalnym, analizy rynków min. ropy naftowej, węgla, gazu, energii jądrowej, energii elektrycznej i alternatywnych nośników energii, oceny ich rozwoju, sposobu funkcjonowania oraz współpracy międzynarodowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Nersesian R.L., Energy Economics, Markets, History and Policy, Routledge, London and New York, 2016.

2.G.Wojtkowska-Łodej, Energia w gospodarce globalnej, (w:) Wyzwania gospodarki globalnej, H.Treder, K.Żoładkiewicz (red.naukowa), Uniwersytet Gdański, Sopot, 2010.

3.G. Wojtkowska-Łodej A. Graczyk, A. T. Szablewski, Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016.

4.S.Doty, W.C. Turner,Energy Management Handbook, 8th Edition, The Fairmont Press, Inc., 2013.

5. Zweifel P. i Praktiknjo A. i Erdmann G. (2017), Energy Economics. Theory and Applications, Springer, Berlin.

Literatura uzupełniająca:

1.G. Wojtkowska-Łodej, (redakcja naukowa), Europejska unia energetyczna. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016

2.G. Wojtkowska-Łodej, Zmiany na europejskim rynku energii, (w:) M. Żemigała (redakcja naukowa), Horyzonty współczesnego zarządzania. Księga z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Bogdanienko, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016,

3.G.Wojtkowska-Łodej, D. Michalski, P.Hawranek, Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2012.

4.Aktualne raporty, opracowania światowe i regionalne statystyki dotyczące energii (IEA, OECD, Eurostat).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:

1. posiada wiedzę na temat ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (klimatycznych) aspektów gospodarowania energią,

2. zna podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne dotyczące rynku energii,

na giełdach energii.

3. posiada wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania światowych rynków energii,

4. ma wiedzę na temat przesłanek i aktualnego stanu procesów liberalizacji sieciowych rynków energii,

5. ma pogłębioną wiedzę na temat handlu nośnikami energii i energią przetworzoną, funkcjonowaniu i transakcji

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie:

1. w oparciu o posiadaną wiedzę dostrzegać relacje i zależności występujące na światowym konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii,

2. określić długookresowe tendencje w zakresie kształtowania się popytu i podaży na energię w gospodarce światowej,

3. określić kierunek zmian technologicznych w zakresie pozyskiwania nośników energii, wytwarzania energii elektrycznej i zwiększające efektywność energetyczną,

4. i rozumie procesy liberalizacji sieciowych rynków energii (na przykładzie unii Europejskiej),

5. uzasadnić znaczenie energii we współczesnej gospodarce światowej i regionalnej oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje:

1. otwartość i zainteresowanie procesami rynkowych przeobrażeń na rynkach energii,

2. zdolność do określenia wpływu postępu technologicznego na rynek energii,

3. zrozumienie uwarunkowań przeobrażeń zachodzących na światowych i regionalnych rynkach energii oraz procesy liberalizacji na tych rynkach.

...

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Wojtkowska-Łodej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Wojtkowska-Łodej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Wojtkowska-Łodej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.