Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Competition on the Energy Market in the European Union

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 239091-D Kod Erasmus / ISCED: 02.4 / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Competition on the Energy Market in the European Union
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for GLO - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The subject program includes theoretical foundations and practical regulations related to the transition from monopoly and market building in the area of network industries in the European Union. Due to the specificity of energy as a commodity and its multifaceted importance for the modern economy, the process of liberalization of the energy market started in Europe in the 1990s and its effects are important for building competitive advantages of the EU economy.

Pełny opis:

The aim of the lecture is to familiarize students with theoretical and practical aspects of introducing competition on the energy market in the European Union and the principles and practical effects of the functioning of these markets.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Y. Demirel, Energy, production, Conversion, Storage, Conservation, and Coupling, Springer, London, 2012.

2. Schwarz P.M., Energy Economics, Routledge, New York, 2018.

3. G.Wojtkowska-Łodej, International Competitiveness of Countries with Performing Innovation Systems. Case Study: Austria (in:) Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How Are They Connected and Why Do They Matter?, M.A. Weresa, (ed.) Springer, 2014

4. S.Borghesi, G. Cainelli, M. Mazzanti,, Linking Emission Trading to Environmental Innovation: Evidence from the Italian Manufacturing Industry in: Research Policy 44,3 (2015), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733314001899

5.G. Wojtkowska-Łodej, H. Nyga Łukaszewska, Convergence or divergence of the European Union's energy strategy in the Central European countries? CES Working Papers, Edited by Centre for European Studies Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, ISSN: 2067 - 7693 - Volume XI, Issue 2. http://ceswp.uaic.ro/CESWPcurrent.htm

Literatura uzupełniająca:

1. Companies on Climate Change, Edited by M.Cygler and C.Colard-Fabregoule, Warsaw School of Economics, Warsaw 2011.

2. OECD, IEA, Eurostat, Energy Statistics, Manual, Paris, 2005.

3. J.Teixidó, S. Verde, F Nicolli, The Impact of the EU Emissions Trading System on Low-Carbon Technological Change: The Empirical Evidence in: Ecological Economic 164 (2019), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800918308139

Efekty uczenia się:

Wiedza:

has knowledge about regulatory mechanisms in European energy markets

has knowledge about the economic and ecological aspects of energy management

learned the basic concepts and economic categories in the field of energy management, the specificity of the process of liberalization of network industries

knows the current trends and the most important legal acts shaping of the EU and Polish energy policy

Umiejętności:

understands functioning of the electricity and gas market

can assess competition in a selected energy market in the EU

is able to evaluate from the electricity enterprises' point of view , the changing environment, resulting from the development of the electricity and gas market and other markets correlated with them

knows how to determine the purpose and consequences of introducing new EU legal regulations concerning the electricity and gas market

Kompetencje społeczne:

demonstrates openness and interest in the processes of energy market transformations

shows the ability to understand the conditions of the energy markets liberalization affecting business environment and can practically use this knowledge

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Wojtkowska-Łodej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.