Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konkurencja na rynku energii w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 239090-D Kod Erasmus / ISCED: 02.4 / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Konkurencja na rynku energii w Unii Europejskiej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje podstawy teoretyczne i praktyczne regulacje związane z przechodzeniem od monopolu i budowaniem rynku w obszarze gospodarowania sieciowymi nośnikami energii w Unii Europejskiej. Z uwagi na specyfikę energii jako towaru i jej wieloaspektowe znaczenie dla współczesnej gospodarki rozpoczęty w Europie w latach 90.tych proces liberalizacji rynku energii i jego efekty są istotne dla budowania przewag konkurencyjnych gospodarki unijnej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wprowadzania konkurencji na rynek energii w Unii Europejskiej oraz zasadami i praktycznymi efektami funkcjonowania tych rynków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.G. Wojtkowska-Łodej, T. Motowidlak, A. T. Szablewski, "Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki". Warszawa, Elipsa 2018;

2. G. Wojtkowska-Łodej G, Energy and Climate Policy and the EU?s Industrial Policy,( in:) A.A. Ambroziak (ed.), The New Industrial Policy of the European Union, Springer, 2017;

3.G. Wojtkowska-Łodej, W kierunku budowania gospodarki niskoemisyjnej w Unii Europejskiej - działania w obszarze energii i klimatu (w:) Ekonomia i Środowisko PN 453, Tytuł tomu: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna, redaktorzy tematyczni, A. Becla, K. Kociszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2016;

4. Globalne przywództwo technologiczne i innowacyjne Unii Europejskiej w dziedzinie energii i klimatu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Katowicach, 2018;

5.G.Wojtkowska-Łodej, D. Michalski, P. Hawranek, Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2014, 2 wydanie uaktualnione i rozszerzone.

6. A.T.Szablewski, Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. G.Wojtkowska-Łodej (red. naukowa), Unia Energetyczna. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016;

2. Companies on Climate Change, Edited by M.Cygler and C.Colard-Fabregoule, Warsaw School of Economics, Warsaw 2011.

3. J.Barcz, E.Kawecka-Wyrzykowska, K.Michałowska-Gorywoda, Integracja Europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne,PWE, Warszawa 2015, s.257-276.

4. Raporty dotyczące konkurencji na rynku energii w UE , w tym raporty Forum Florenckiego.

5. Aktualne statystyki dotyczące energii IEA, OECD, Eurostat.

6. Regulacje prawne, dokumenty programowe UE oraz literatura szczegółowa podawana na zajęciach w sylabusach poszczególnych wykładów.

7.OECD, IEA, Eurostat, Energy Statistics, Manual, Paris, 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:

1. posiada wiedzę na temat mechanizmów regulacji na europejskich rynkach energii,

2. posiada wiedzę na temat ekonomicznych i ekologicznych aspektów gospodarowania energią,

3. poznał podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne z zakresu gospodarowania energią, przesłanki i specyfikę procesu liberalizacji sektorów sieciowych,

4. zna aktualne założenia i kierunki oraz najważniejsze akty prawne dotyczące kształtowania unijnej i polskiej polityki energetycznej,

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie:

1. i rozumie działanie rynku energii elektrycznej i gazu,

2. umie ocenić stan konkurencji na wybranym rynku energii w UE,

3. umie ocenić z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw elektroenergetycznych zmieniające się jego otoczenie, wynikające z rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu oraz innych skorelowanych z nimi rynkami,

4. umie określić istotę, cel i konsekwencje wprowadzenia nowych unijnych regulacji prawnych dotyczących rynku energii elektrycznej i gazu,

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje:

1. otwartość i zainteresowanie procesami rynkowych przeobrażeń na rynkach energii,

.

2. zdolność rozumienia uwarunkowań procesów liberalizacji rynków energii stanowiących o zmianach warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w tej branży i potrafi wiedzę tę praktycznie wykorzystać.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Wojtkowska-Łodej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Karbowski, Dorota Niedziółka, Grażyna Wojtkowska-Łodej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.