Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja miejskich programów rozwoju (blended learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 238775-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja miejskich programów rozwoju (blended learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podejścia ewaluacyjne.

Zasady i techniki ewaluacji.

Ewaluacja ex ante.

Monitoring a ewaluacja.

Ewaluacja on-going.

Ewaluacja ex-post ? tworzenie rekomendacji.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podejściami, metodami i technikami ewaluacyjnymi stosowanymi w procesach oceny interwencji publicznych, zarówno na poziomie strategii i programów, jak i rezultatów konkretnych projektów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. (red.), 2008, Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Warszawa.

2.Filipiak B. (red.), 2009, Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.

3.Olejniczak K., 2009, Ewaluacja w sektorze publicznym, Opole.

Literatura uzupełniająca:

1.Filipiak B., Flejterski S., 2008, Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.

2.Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2006, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje własne:

1.Grochowski M., Dudek- Mańkowska S., Jadach-Sepioło A., Zegar T., 2012, Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy (stan na 31 grudnia 2010 r.), Warszawa.

2.Pander W., Miller A., Jadach-Sepioło A. i in., 2014, Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, PSDB, RegioGroup.

3.Klimczak T., Miller A., Jadach-Sepioło A., Rumińska P., 2014, Ewaluacja ex ante wdrożenia instrumentów finansowych w województwie podkarpackim, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Znajomość podstawowych podejść i technik ewaluacyjnych.

2. Znajomość przynajmniej 3 przykładów zastosowań poszczególnych rodzajów ewaluacji (ex ante, on-going, ex-post).

3. Rozumienie zasad prowadzenia ewaluacji ex ante, on-going, ex-post

Umiejętności:

1. Operacyjne stosowanie podstawowych technik ewaluacyjnych dla wskazanych programów i projektów miejskich.

2. Tworzenia rekomendacji na bazie wyników badania ewaluacyjnego.

3. Opracowanie draftu raportu ewaluacyjnego

Kompetencje społeczne:

1. Umiejętność przestrzegania podziału pracy w zespole.

2. Praca pod presją czasu.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 0.00%

inne: 40.00%

projekty: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Jadach-Sepioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Rudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.