Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje w projektach (KnZP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 238700-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Negocjacje w projektach (KnZP)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Jedną z barier realizacji projektów są sprzeczne interesy i cele stron biorących w nich udział. Instrumentem regulującym, powstałe na tym tle, konflikty są negocjacje - narzędzie koordynacji pracy zespołu. Negocjacje w projektach koncentrują się na poznaniu mechanizmów (np. uwarunkowań rynkowych, kultury organizacyjnej, indywidualnych predyspozycjach) kształtujących zachowania ludzi zarówno z perspektywy teorii jak i praktyki negocjacyjnej.

Pełny opis:

1. nabycie przez studentów wiedzy z zakresu negocjacji,

2. trening umiejętności negocjacyjnych,

3. zapoznanie studentów z praktyką prowadzenia negocjacji,

4. diagnoza uwarunkowań negocjacji z perspektywy kultury organizacyjnej,

5. analiza negocjacji w kontekście problemów zarządzania projektem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anna Winch, Sławomir Winch, Negocjacje ? jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa 2010.

2. R. Lewicki i in., Zasady negocjacji, Rebis, Poznań 2004

Literatura uzupełniająca:

1. R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa 2004.

2. W. Ury, Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawowe koncepcje prowadzenia negocjacji

Posiada wiedzę o mechanizmach warunkujących działania ludzi w sytuacjach negocjacyjnych

Rozumie rolę kultury organizacyjnej w kształtowaniu relacji pomiędzy stronami negocjacji

Umiejętności:

Potrafi przygotować się negocjacji

Umie wybrać adekwatną strategię negocjacji do istniejących uwarunkowań

Potrafi zdiagnozować uwarunkowania drugiej strony

Umie dokonywać zmiany taktyki rozmów w zależności od ich przebiegu

Potrafi sobie radzić z presją i manipulacją w negocjacjach

Umie prowadzić negocjacje zespołowe

Kompetencje społeczne:

Umie współpracować w zespole negocjacyjnym

Potrafi nawiązywać relacje z przedstawicielami organizacji o innych kulturach

Potrafi radzić sobie z presją w trudnych sytuacjach negocjacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 60.00%

ocena z ćwiczeń: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Trening, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Trening, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Trening, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Tabor-Błażewicz, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Trening, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Trening, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Trening, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.