Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie płynnością finansową

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 238430-S Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie płynnością finansową
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy o podejmowaniu efektywnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansowa w przedsiębiorstwie. Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami decyzji finansowych przedsiębiorstwa w zakresie kształtowania płynności. Przedstawienie problematyki zarządzania zapasami, należnościami, krótkoterminowymi aktywami finansowymi oraz krótkoterminowymi źródłami finansowania w przedsiębiorstwie. Zakłada się, że student pozyska wiedzę, umiejętności, kompetencje oraz pozna zasady zarządzania aktywami bieżącymi. Celem jest także zaprezentowanie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia analizy płynności przedsiębiorstwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2008

2. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin 2008

3. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Cicirko T. (red.), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

2. E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, t.I,II, PWE, Warszawa

3. Michalski G. Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wiedza na temat strategii płynności przedsiębiorstwa.

Znajomość interpretacji zjawiska płynności finansowej i kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie.

Znajomość współzależności finansowania przedsiębiorstwa z ryzykiem płynności, znajomość w zakresie metod analizy płynności a także wiedza o interpretacji zjawiska płynności finansowej i kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie.

...

...

...

Umiejętności:

Umiejętność zbadania poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie a także analizy struktury finansowania przedsiębiorstwa.

Umiejętność doboru metod, przeprowadzenia analizy i interpretacji uzyskanych wyników w zakresie oceny płynności przedsiębiorstwa.

Umiejętność analizy ryzyka płynności i wypłacalności przedsiębiorstwa a także monitorowania płynności i wykorzystania metod wczesnego ostrzegania.

Kompetencje społeczne:

Zdolność kompleksowej interpretacji kondycji finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem opłacalności i ryzyka a także zdolność do okazywania aktywnej postawy w grupie charakterystycznej dla lidera zespołu o wysokich zdolnościach analitycznych.

Demonstrowanie profesjonalizmu w podejściu do powierzonych zadań w oparciu o zaawansowany aparat pojęciowy z zakresu finansów, umiejętności organizacyjne oraz rozległą wiedzę o procesie zarządzania a także zdolność do formułowania i prezentacji stanowiska o wysokich walorach etycznych w sposób złożony, precyzyjny i przekonujący.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jagodzińska-Komar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.