Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kredytowanie gospodarstw domowych przez banki: kredyt konsumencki i hipoteczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 237940-S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kredytowanie gospodarstw domowych przez banki: kredyt konsumencki i hipoteczny
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Problemy relacji między bankiem a kredytobiorcą będącym osobą fizyczną (asymetria informacyjna i kontraktowa, problemy behawioralne, ograniczona umiejętność oceny). Rola nadmiernego pożyczania w okresie niedawnego kryzysu. Europejskie i amerykańskie regulacje mające na celu ochronę gospodarstw domowych jako kredytobiorców i ich elementy: przejrzystość, używanie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, wymagania dotyczące odpowiedzialnego pożyczania. Rekomendacje nadzorcze i ich efektywność w Polsce. .

Pełny opis:

Podanie studentom najbardziej aktualnych informacji na temat zasad udzielania kredytów konsumenckich i hipotecznych według legislacji unijnej i polskiej. Zapoznanie ich z najnowszymi raportami Komisji Europejskiej i jurysdykcji narodowych na temat problemów na rynku kredytowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Szpringer, Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005; Lissowska M., The effectiveness of Poland's new consumer credit requirements and their role in overcoming an information asymmetry between lenders and borrowers, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol.2, No 3, 2009, s.266-280; Markowski K., Responsible lending and responsible borrowing - new challenges of Polish banks, in: "Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the New Member States", (M. Piotrowska and L. Kurowski eds.), Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 59, Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław 2009 p.315-323; Skopowski M., Zmiany regulacji w zakresie rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce w okresie kryzysu finansowego, in: "Bankowośc detaliczna: idee - modele - procesy" (A.Gospodarowicz ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu we Wrocławiu 2010; M.LIssowska "Consumer credit in Europe" Palgrave 2021

Literatura uzupełniająca:

Directive 2008/48/EC on credit agreements for cnonsumers, Official Journal of the EU, L133, 2008; Ustawa z dnia 121 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; Working paper on responsible lending & borrowing, European Commission, 2010 and Proposal for the Directive on Credit Agreements relating to Residential Property, March 2011 (both available on the website of Directorate-General of Internal Market); Soto G.M., Study on the calculation of the Annual Percentage Rate of Charge for consumer credit agreements, European Commission, 2009 (available on the website of Directorate-General for Health and Consumers); Rozpiątkowski P., Spłacalność kredytów konsumenckich w Polsce w okresie globalnego kryzysu z lat 2007-2009, in: "Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime" (red. J.Ostaszewski), SGH Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna teorię behawioralną w zastosowaniu do prywatnego kredytobiorcy i związane z tym ryzyko.

Student zna euroejską legislację kształtującą relacje między bankiem a kredytobiorcą

Student zna specyficzne regulacje poslkie dotyczące rynku kredytów dla konsumentów

Umiejętności:

Student umie ocenić praktyki pożyczkodawców

Student potrafi zaplanować i wykonać mystery shopping

Student zna metody kalkulacji Rocznej Rzeczywistej Atopy Procentowej dla różnych produktów kredytowych

Kompetencje społeczne:

Student opanowuje specyficzną terminologię i język regulacji europejskich

Student jest świadomy potencjalnie szkodliwego efektu nieprzestrzegania legislacji kredytowej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

referaty/eseje: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Lissowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.