Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Leasing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 237850-D Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Leasing
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z istotą i rodzajami leasingu; przedstawienie uregulowań prawnych dotyczących tej formy finansowania, jak również zapoznanie z możliwościami wykorzystania tej formy finansowania w polskiej praktyce gospodarczej.

Pełny opis:

Zapoznanie z prawno-ekonomicznymi aspektami umowy leasingu; przekazanie wiedzy na temat rynku usług leasingowych oraz możliwości wykorzystania tej formy finansowania, zwłaszcza przez podmioty należące do sektora MSP.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P.Russel, A. Karmańska T. Cicirko, Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014.

J.Brol, Umowa leasingu, Wyd. 2. LexisNexis, Warszawa 2010.

P. Russel, Zastosowanie leasingu a płynność finansowa [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa.: istota, pomiar, zarządzanie (red. K. Kreczmańska-Gigol), Difin, Warszawa 2015

P. Russel, Leasing [w:] Finansowanie przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczno-praktyczne (red. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis). Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

J. Grzywacz, M.Burżacka-Majcher, Leasing w przedsiębiorstwie. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2007.

J. Poczobut, Umowa leasingu, C.H.BECK, Warszawa 2007.

D. Kosacka, B. Olszewski, Leasing 2014, DK Wydawnictwo Sp. z o.o., Białystok 2014.

J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, Cz. Martysz, P. Russel, M. Wrzesiński, Podstawy finansowania spółki akcyjnej. Difin, Warszawa 2017.

J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej. Difin, Warszawa 2009.

Publikacje własne:

P. Russel, Zastosowanie leasingu a płynność finansowa [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa.: istota, pomiar, zarządzanie (red. K. Kreczmańska-Gigol), Difin, Warszawa 2015

P. Russel, Leasing [w:] Finansowanie przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczno-praktyczne (red. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis). Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014.; P.Russel, A. Karmańska T. Cicirko, Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014; P. Russel, Wpływ zmian przepisów prawnych na rozwój leasingu konsumenckiego w Polsce [w:] O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego (red. J. Ostaszewski). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, P.Russel, T.Cicirko, Prawno-ekonomiczne aspekty umowy leasingu. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008; P.Russel, Determinanty rozwoju leasingu konsumenckiego w Polsce w: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, P.Russel, Uwarunkowania rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce, praca doktorska, SGH, Warszawa 2003; T.Cicirko, Pożądane zmiany w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw leasingowych w Polsce, praca doktorska, SGH, Warszawa 2003; J.Ostaszewski, T.Cicirko, P.Russel, Zwiększanie aktywności gospodarczej poprzez leasing, "Finansista" nr 2/2002; J.Ostaszewski, T.Cicirko, P.Russel, Cywilnoprawne aspekty umowy leasingu, "Finansista" nr 1/2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Przekazanie wiedzy na temat genezy leasingu oraz ogólnej charakterystyki transakcji leasingowych

Zapoznanie studentów z najważniejszymi uregulowaniami umowy leasingu w polskim prawie cywilnym, podatkowym i bilansowym

Przekazanie wiedzy na temat zalet i wad leasingu jako źródła finansowania majątku

Umiejętności:

Umiejętność porównania opłacalności leasingu z punktu widzenia przedsiębiorstwa korzystającego z tej formy finansowania

Umiejętność oceny ryzyko transakcji z punktu widzenia podmiotu finansującego

Umiejętność prawidłowego posługiwania się terminologią ekonomiczno-prawną z zakresu leasingu

Kompetencje społeczne:

Umiejętność porównania atrakcyjności finansowania inwestycji za pomocą leasingu na tle innych źródeł finansowania.

Umiejętność krytycznej oceny zalet i wad leasingu na tle innych form finansowania

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Russel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Russel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Russel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.