Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Outsourcing w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 237670-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Outsourcing w logistyce
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rola outsourcingu w kreowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa. Modele outsourcingu. Outsourcing procesów biznesowych. Proces outsourcingu. Zaangażowany outsourcing (Vested Outsourcing). Kontrakt a partnerstwo. Współpraca z usługodawcą zewnętrznym. Zarządzanie relacjami w biznesie. Logistyka kontraktowa. Działania i procesy zarządzania łańcuchem dostaw i logistyką jako przedmiot outsourcingu. Rynek usług outsourcingowych.

Pełny opis:

Wskazanie roli outsourcingu w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Wskazanie koncepcji logistyki jako usługi dostarczanej przez zewnętrznych oferentów w osiąganiu przewag konkurencyjnych, uelastycznianiu działań i ograniczaniu kosztów przedsiębiorstwa. Analiza wpływu współpracy z operatorem logistycznym i ekspresowym na kreowanie wartości podmiotu gospodarczego. Poznanie specyfiki charakteryzującej rynek usług i działania logistycznych usługodawców kontraktowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nowicka K., Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, Difin 2016;

2. Vitasek K., Ledyard M., Manrodt K., Zaangażowany outsourcing, Pięć zasad, które zmienią oblicze outsourcingu, MTBiznes, 2012

3. Gay Ch. L., Essinger J., Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, OE, Kraków 2002;

4. Szymaniak A. (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Services Centers, Wyd. Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa 2008;

5. Nowe oblicza outsourcingu, dodatek do Harvard Business Review, styczeń 2009;

6. Nowicka K., Outsourcing - metoda stabilizowania gospodarowania w: Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2013;

7. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

1. Nowicka K., Outsourcing a funkcjonowanie przedsiębiorstwa - rola modelu cloud computing, "Przegląd Organizacji" nr 11/2011;

2. Nowicka K. Innowacja wartości przez outsourcing niekluczowych kompetencji, Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, z. 32/2011;

3. Outsourcing logistyki jako narzędzie podnoszenia efektywności w dystrybucji, "Harvard Business Review" nr 32, październik 2005;

4. Nowicka K., Outsourcing kluczowych kompetencji, "Outsourcing Magazine" nr 3 (19), jesień 2009;

5. Nowicka K., Smartsourcing - innowacyjny outsourcing, "Outsourcing Magazine" nr 4 (20), zima 2009;

6. Bazy danych EBSCO, EMERALD

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumie kompleksową koncepcję outsourcingu jako strategii uelastyczniania funkcjonowania podmiotu gospodarczego i jego roli w zmiennych warunkach rynkowych.

Rozumie znaczenie outsourcingu w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw

Zna narzędzia będące przesłankami sukcesu i czynniki porażki outsourcingowego

Rozumie na czym polega proces outsourcingu w przedsiębiorstwie

Umiejętności:

Potrafi wskazać rolę procesów zachodzących w podmiocie gospodarczym

Potrafi wskazać kompetencje przedsiębiorstwa pod kątem doboru formy outsourcingu.

Umie zaplanować i przeprowadzić proces zarządzania outsourcingiem w organizacji

Kompetencje społeczne:

Wykazuje rozumienie efektów synergii współpracy na warunkach win-win z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Wykazuje rozumienie wpływu działań organizacji (tj. decyzji o outsourcingu) na problematykę zatrudnienia

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.