Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty menedżersko-przywódcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 237210-S Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Warsztaty menedżersko-przywódcze
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-HR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Warsztaty oparte na treningu umiejętności w trakcie interaktywnych ćwiczeń, symulacji, analiz przypadków - typowe ćwiczenia z sesji assessment i development centers dla menedżerów. Zakres tematyczny: sposoby wywierania wpływu społecznego, motywowanie, stymulowanie rozwoju, zarządzanie zmianą, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja, delegowanie zadań.

Pełny opis:

Analiza własnego stylu przywództwa. Praktyczne przećwiczenie umiejętności niezbędnych w zarządzaniu mniejszymi i większymi zespołami w środowisku biznesowym. Postawienie uczestników przed konkretnymi zadaniami menedżerskimi. Poznanie technik związanych z wywieraniem wpływu na pracowników, kształtowaniem ich motywacji, stymulowaniem ich rozwoju, rozwiązywaniem konfliktów, delegowaniem zadań. Praktyczne przećwiczenie umiejętności komunikacyjnych. Więcej informacji: http://web.sgh.waw.pl/~rmrowka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Skrypt dostępny w internecie przygotowany specjalnie dla uczestników zajęć.

Literatura uzupełniająca:

Robbins S. P., Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000; De Pree M., Przywództwo jest sztuką, Business Press, Warszawa 1999; Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student po ukończeniu kursu zna wybrane techniki menedżerskie

Student po ukończeniu kursu zna wybrane teorie z zakresu motywowania pracowników, komunikacji, zarządzania zmianami.

Student po ukończeniu kursu rozumie na czym polega Assesment/Development Center

Umiejętności:

Student po ukończeniu kursu potrafi wykorzystywać wybrane techniki i narzędzia menedżerskie.

Student po ukończeniu kursu potrafi doskonalić swoje kompetencje menedżerskie.

Student po ukończeniu kursu potrafi rozwiązywać wybrane zadania z sesji assesment/development center

Kompetencje społeczne:

Student po ukończeniu kursu jest świadomy własnych silnych i słabych stron w zakresie kompetencji menedżersko-przwódczych.

Student po ukończeniu kursu wie, jak rozwijać wybrane kompetencje menedżersko-przywódcze.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 60.00%

ocena z ćwiczeń: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Trening, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Mrówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Trening, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Serwański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Trening, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Serwański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Trening, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Serwański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Trening, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Serwański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Trening, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Serwański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.