Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technology Entrepreneurship

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 237021-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technology Entrepreneurship
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The roles of an entrepreneur and an idea for a business in setting up a new enterprise. Planning to set up a new enterprise. The choice of a legal and organizational form and sources of financing for start-ups. Marketing of innovation. Presentations of new technology-based firms by students.

Pełny opis:

Cognitive: providing students with basic knowledge of technology entrepreneurship.

Educational: developing students' practical skills in incubating business ideas based on technological innovation.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ Trott P., Innovation Management and New Product Development, Pearson 2017 ( or previous editions); 2/ Wassermann N., The founder's dilemmas : anticipating and avoiding the pitfalls that can sink a startup, Princeton University Press 2012; 3/ Entrepreneurship : perspectives and cases,ed. by P.Westhead, M.Wright and G.McElwee, Pearson 2011;

4/ Mohr J., Sengupta S., Slater S., Marketing of High-Technology Products and Innovations,Peason 2010 (or previous editions; Hougaard S., The early stages of enterpreneurship , Springer 2005.

Literatura uzupełniająca:

1/ Skala A., Digital Startups in Trnasition Economies. Challenges for Management, Enterpreneurship and Education, Palgrave Macmilllan 2019; 2/ Garncarczyk M.(ed), Technology enterpreneurship, Nowy Sacz School of Business, Nowy Sącz 2012; 3/ New technology - based firms in the new millenium , Volume IV, ed. by. W.During , R. Oakey , S.Kauser, Elsevier 2005.

Publikacje własne:

1/ Modele i formy innowacji, red. nauk. K.Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020; 2/ K. M.Kraj, Trnasnational Corporations as the Driving Forces Behind the World's Reearch and Development Activity in Terms of R&D Expenditure, Journal of Mnagement and Financial Sciences", Vol. X, Iss.28 (June 2017); 3/ Start-upy Technologiczne - specyfika i sposoby tworzenia , w: Start-up a uwarunkowania sukcesu. WYmiar teoretyczno-praktyczny, red. nauk. A. Kałowski, J.Wysocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.; 4/ Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, pod red.M.A.Weresy, K.Poznańskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Students know the concept of technology entrepreneurship from Poland's as well as the worldwide perspective, and the new nature of technology entrepreneurship in the 21st century.

2. Students can identify determinants of success of new businesses based on technological innovation.

3. Students know the basic options of starting innovative businesses and they can provide arguments "for" and "against".

Umiejętności:

1. Students can prepare the conception of an idea for an innovative business.

2. Students can determine the external sources of funds for start-ups, and they can explore the possibilities for using these sources in their own businesses.

3. Students can choose the right option for acquiring innovation by an innovative enterprise.

Kompetencje społeczne:

1. Students acquire skills in teamwork.

2. Students acquire skills in negotiations as well as skills in collaborating with stakeholders, both external and internal ones

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 60.00%

ocena z ćwiczeń: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Kraj, Krystyna Poznańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Kraj, Krystyna Poznańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Poznańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0