Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 236069-D Kod Erasmus / ISCED: 10.7 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota wspólnych polityk UE i ich podstawy traktatowe. Wspólne polityki a polityki zharmonizowane w UE. Cele, instrumenty oraz skutki podstawowych polityk prowadzonych przez UE i mających znaczenie dla państw członkowskich: wspólnej polityki handlowej, rolnej, spójności, podatkowej, budżetowej, klimatyczno-energetycznej, walutowej, pomocy publicznej oraz polityki przemysłowej.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi obszarami polityki prowadzonej na poziomie UE. Akcent będzie położony na zrozumienie mechanizmów tych polityk, ich instrumentów oraz skutków dla państw członkowskich na przykładzie Polski.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, PWE 2016

Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Aleksandra Szczerba-Zawada, Anna Masłoń-Oracz, Kamil Zajączkowski (red.), Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania, 2018, wyd. CeDeWu.

Literatura uzupełniająca:

Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, SGH, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada pogłębioną wiedzę i zrozumienie podstawowych elementów polityk gospodarczych UE oraz ich istoty ekonomicznej, prawnej i politycznej.

Student posiada wiedzę na temat roli polityk gospodarczych UE w kształtowaniu pozycji UE w gospodarce światowej,

Student posiada wiedzę na temat prawa unijnego w odniesieniu do polityk gospodarczych UE.

Umiejętności:

Student posiada umiejętności w zakresie analizy i krytycznej oceny funkcjonowania wybranych polityk UE.

Student posiada umiejętności w zakresie przewidywania skutków polityk gospodarczych UE dla państw członkowskich ugrupowania.

Student jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki na poziomie akademickim i zawodowym.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi dokonać krytycznej oceny własnej wiedzy oraz różnych opinii na temat polityk gospodarczych Unii Europejskiej.

Student potrafi ocenić skutki polityk gospodarczych Unii Europejskiej dla państw spoza UE.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 66.00%

egzamin testowy: 34.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Szypulewska-Porczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Szypulewska-Porczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak, Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Alina Szypulewska-Porczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak, Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.