Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia zarządzania zespołem pracowników administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235770-D Kod Erasmus / ISCED: 01.0 / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa przedmiotu: Narzędzia zarządzania zespołem pracowników administracji publicznej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Narzędzia pozyskiwania, budowy zespołu, zarządzania efektywnością i jakością pracy, rozwoju i motywowania pracowników administracji publicznej przy wykorzystaniu standardowych narzędzi prawnych i narzędzi dostosowanych do potrzeb konkretnej jednostki.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentom wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania i modyfikowania wynikających z obowiązującego prawa narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim w administracji publicznej

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Rostkowski "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej" Wolters Kluwer Warszawa 2012

M. Juchnowicz (red) "Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim" Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

Ustawa o służbie cywilnej

Ustawa o pracownikach samorządowych

Ustawa o pracownikach sądownictwa i prokuratury

wraz z odpowiednimi rozporządzeniami i zarządzaniami

Publikacje Serwisu Służby Cywilnej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie podstawowe akty prawne opisujące narzędzia ZKL w administracji publicznej

Student zna specyfikę różnych organizacji publicznych i ich potrzeby

Student zna wyzwania administracji publicznej w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim

Umiejętności:

Student potrafi skutecznie wykorzystać typowe narzędzia ZKL w administracji publicznej w zakresie doboru, oceny, czy motywowania pracowników

Studne potrafi skutecznie opracować narzędzia ZKL nie wskazane w aktach prawnych, ale potrzebne dla sprawnego działania administracji publicznej

Student potrafi skutecznie zmodyfikować narzędzia ZKL dostosowując je do specyficznych potrzeb administracji

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje szacunek dla współpracowników, ich efektów pracy, potencjału rozwojowego i wysiłków

Student działa zgodnie z najwyższymi standardami kultury pracy typowymi dla administracji publicznej (służba Obywatelom)

Student zna i stosuje podstawowe zasady etyki pracy i etosu pracowników instytucji publicznych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

ćwiczenia: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.