Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235210-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bankowość międzynarodowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

-Program zajęć przedmiotu bankowość międzynarodowa dostarcza wiedzy na temat pojęcia i form aktywności banków w skali międzynarodowej, stosowanych instrumentów i transakcji oraz ryzyka i regulacji bankowości w skali międzynarodowej

Pełny opis:

Tematy omawiane w ramach przedmiotu Bankowość międzynarodowa dotyczą form aktywności banków w skali międzynarodowej, instrumentów i transakcji w bankowości międzynarodowej, regulacji i nadzoru ze szczególnym uwzględnieniem procesów reregulacji, wywołanych przez kryzys finansowy z lat 2007-2009. Wykład dostarcza wiedzy nt. ryzyka w bankowości międzynarodowej oraz narzędzi analitycznych koniecznych do oceny funkcjonowania banków międzynarodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Heffernan, Modern Banking.J.Viley& Sons, Ltd, West Sussex England 2005

T.Kim. International Money7 Banking. Routledge, London 1993

Literatura uzupełniająca:

J.Bessis. Risk management in banking. J.Viley& SonsLtd, West Sussex England 2010

S.Davis, Bank Merges, Lessons for the futures. Mac. Press. LTD NY 2000Annual Report of the bank for International Settlements

Annual Report of European Central Bank

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci posiadają wiedzę na temat form aktywności banków w skali międzynarodowej.

Studenci posiadają wiedzę nt instrumentów i transakcji w bankowości międzynarodowej

Słuchacze posiadają wiedzę na temat szeroko pojętej regulacji bankowości międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem procesów reregulacji wywołanych przez kryzys finansowy z lat 2007-2009.

Słuchacze posiadają wiedzę na temat ryzyka indywidualnego i systemowego w sektorze bankowym

Słuchacze posiadają wiedzę niezbędną do oceny funkcjonowania banków

Umiejętności:

Studenci potrafią wskazać czynniki warunkujące spektrum aktywności banków w skali międzynarodowej

Studenci potrafią wskazać czynniki warunkujące sposoby pozyskiwania źródeł kapitału przez banki

Studenci potrafią dokonać analizy konsekwencji złożonej struktury geograficznej i organizacyjnej banków dla ich funkcjonowania

Słuchacze potrafią dokonać podstawowej analizy pozycji pozabilansowych dla wyników banków

Studenci potrafią dokonać analizy i syntezy danych dotyczących bankowości międzynarodowej

Kompetencje społeczne:

Studenci uzyskują kompetencje dotyczące pracy w zespole i odpowiedzialności za wyniki pracy.

Studenci zyskują wiedzę na temat etycznych aspektów bankowości międzynarodowej

Studenci zyskują wiedzę na temat etycznych aspektów bankowości międzynarodowej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Lusztyn, Waldemar Milewicz, Katarzyna Sum
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia prowadzącego - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Lusztyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Lusztyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0