Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235170-P Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rodzaje regionalnych ugrupowań handlowych (RTAs). Tendencje i przyczyny rozwoju RTAs. Skutki dla członków i dla państw spoza ugrupowania. Analiza porównawcza ugrupowań (UE,Europejski Obszar Gospodarczy, AFTA, ASEAN). RTAs:bariera czy czynnik bliższej współpracy. Mechanizmy działania UE jako głównego ugrupowania integracyjnego. Skutki kryzysu 2008-2009 dla współpracy w UE: dezintegracja czy zacieśnienie współpracy? Diagnoza kryzysów trapiących UE i perspektywy wyjścia z nich.

Pełny opis:

Celem kursu jest wyjaśnienie słuchaczom przyczyn rosnącego znaczenia w świecie regionalnych ugrupowań integracyjnych (handlowych), mechanizmów ich działania oraz skutków dla państw członkowskich i pozostałych. Drugim celem jest wskazanie na diagnozę kryzysów trapiących UE, jako największe i najbardziej zaawansowane ugrupowanie handlowe, oraz przedyskutowanie perspektyw wyjścia z nich .

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, Warszawa PWE, 2013.

2. B. Hoekman, M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlowego. WTO. Zasady i mechanizmy negocjacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004.

Literatura uzupełniająca:

World Trade Report 2011. The WTO and preferential trade agreements: From co-existence to coherence, WTO Geneva 2011.

Znaczenie preferencji celnych w imporcie UE, w: Polityka celna. Ekonomia. Prawo. Praktyka, wyd. BW Szczecin, 2014.

E. Kawecka-Wyrzykowska, Importance of Preferential Trade Agreements (PTA?s) for the EU and its Partners: The Case of the DCFTA with Georgia, in: The European Union and the Challenges of the New Global Context, ed. I. Tache, Cambridge Scholars Publishing, 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę

1. dotyczącą podstaw prawnych regionalnych porozumień handlowych określonych przez Światową Organizację Handlu (WTO).

2. na temat przyczyn i kanałów oddziaływania regionalnych porozumień handlowych.

3. na temat skutków regionalnych porozumień handlowych dla państw członkowskich oraz gospodarki światowej,

Umiejętności:

Student:

1. Ma umiejętność analizy potencjału rozwoju regionalnych porozumień handlowych w różnych częściach gospodarki światowej,

2. Potrafi wskazać perspektywy pogłębienia współpracyw ramach regionalnych porozumień handlowych.

3. Potrafi wskazać perspektywy zwiększenia korzyści w ramach regionalnych porozumień handlowych.

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi formułować krytyczną ocenę analizowanych koncepcji i rozwiązań oraz jest w stanie formułować własne oceny.

2. Student wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00%

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.