Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika matematyczna (i elementy matematyki dyskretnej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234970-S Kod Erasmus / ISCED: 11.0 / (0540) Matematyka i statystyka
Nazwa przedmiotu: Logika matematyczna (i elementy matematyki dyskretnej)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ADA
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Logika Matematyczna (i Elementy Matematyki Dyskretnej) jako przedmiot wykładu dla ekonomistów stanowi narzędzie do formułowania i rozwiązywania problemów algorytmicznych oraz do analizy poprawności formuł i wnioskowań. Przedmiot ten jest podstawą do dalszych analiz zjawisk, np. w problemach optymalizacyjnych, czy przy podejmowaniu decyzji w systemach eksperckich z niepełną informacją.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z elementami logiki matematycznej (rachunek zdań i rachunek predykatów) oraz matematyki dyskretnej (porządki, relacje równoważności, grafy, skojarzenia etc.) stosowanymi we współczesnych narzędziach informatycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

C. Wright, K. Ross, "Matematyka dyskretna"; J. Tiuryn, "Wstęp do teorii mnogości i logiki"; H.Rasiowa, "Wstęp do matematyki współczesnej".

Literatura uzupełniająca:

J. Leskovec, A. Rajaraman, J.D. Ullman, "Mining of Massive Datasets", Stanford University, infolab.stanford.edu/~ullman/mmds/book.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien znać relacje porządku, w tym pojęcie elementu maksymalnego, minimalnego, łańcucha i antyłańcucha, relacji równoważności i klasy abstrakcji.

Student powinien znać podstawowe pojęcia teorii grafów, takie jak spójność, graf acykliczny, ścieżka Eulera, ścieżka Hamiltona i skojarzenia, a także podstawowe twierdzenia dotyczące tych pojęć,

Student powinien znać rachunek zdań, w tym pojęcie spójnika logicznego, tautologii, spełnialności, reguł wnioskowania i dowodu oraz twierdzenie o pełności.

Student powinien znać rachunek kwantyfikatorów, w tym pojęcie termu, formuły, zdania i modelu.

Umiejętności:

Student powinien umieć porządkować zbiory i analizować własności porządków, stosować pojęcie równoważności.

Student powinien umieć stosować poznane reguły rachunku zdań i rachunku kwantyfikatorów do badania budowy zdań i wnioskowań.

Student powinien umieć formułować problemy informatyczne w języku teorii grafów.

Student powinien umieć konstruować systemy eksperckie.

Kompetencje społeczne:

Student powinien rozumieć w jaki sposób przyjęte założenia i reguły wnioskowań wpływają na poprawność rozumowania.

Student powinien rozumieć użycie współczesnego języka logiki matematycznej i matematyki dyskretnej przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów algorytmicznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.