Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Group Accounting (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234851-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Group Accounting (ACCA)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for FA - masters
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Preparation of more complex financial statements for companies and groups under International Financial Reporting Standards. Through case studies students will be taken to an advanced level of accounting treatment of transactions and financial analysis. With this course students should be able to account for complex transactions and to read analyze and to understand a set of financial statements.

Pełny opis:

To enable candidates to appreciate the language of accounting and translate transactions into the form of complex financial statements.

To give students those skills necessary to prepare, understand, interpret and analyse accounting information.

To develop skills in anticipating a course of action by analysing accounting information.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kaplan Publishing UK: ACCA F7., Study Text and Exam Kit.

Literatura uzupełniająca:

Kaplan Publishing UK: ACCA F7., Study Text and Exam Kit.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student should:

1. Know IFRS based on which Financial Statements are prepared and consolidated.

2. Allocate and recognize components of financial statement necessary to record the transaction of buying/selling the enterprise.

3. Prepare the consolidated financial statements in accordance with IFRS.

Umiejętności:

Student should:

1. Use the language of advanced accounting.

2. Determine financial result from the consolidated financial statements in accordance with IFRS.

3. Ready and understand financial statements in order to assess the company buying/selling transaction.

Kompetencje społeczne:

Student should:

1. Be able to lead the team of professional accountants in order to prepare the consolidated financial statements.

2. Understand the ethical requirements in accounting regarding proper valuation and recording of selling/buying transaction.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0