Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Financial Sector Institutions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234721-S Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Financial Sector Institutions
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Financial system in Poland.

Financial security network.

Financial Ombudsman.

Consumer Arbitration.

Credit Information Bureau.

Economic Information Bureau.

BGK. WSE and KDPW. UFG. KUKE.

Surety funds.

Pełny opis:

The aim of the classes is to provide students with detailed knowledge about the structure and functioning of the Polish financial system with particular emphasis on the role and tasks of security network institutions and other institutions necessary for the efficient and secure functioning of the banking system.

Literatura:

Literatura podstawowa:

De Haan J., Schoenmaker D. and Wierts P., "Financial Markets and Institutions" (2020).

Allen, L.. "Capital Markets and Institutions: A Global View." (1997).

Literatura uzupełniająca:

Świat Bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018.

W. Dębski, Rynek finansowy, PWN, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Explain the principles of functioning of financial system security network institutions in Poland.

2. Define the nature of the activities and tasks of the various elements of the financial system.

3. Understand the role of the financial sector's infrastructure environment and the importance of its various components.

Umiejętności:

1. Assess the decisions of banking system security network institutions in Poland and their impact on the Polish financial sector with particular emphasis on the banking sector.

2. Define the role and importance of institutions belonging to the supporting financial market infrastructure.

3. Interpret the impact of elements of the legal environment on the shape and functioning of the financial safety net.

Kompetencje społeczne:

1. Collect statistical data related to the Polish financial sector and its infrastructure environment on their own.

2. Demonstrate the ability to independently assess the conditions of functioning of the financial security network in Poland.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 70.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.