Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Financial Management (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234491-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Financial Management (ACCA)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for FA - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The structure of the financial markets. Oversight of the financial markets. Issues relating to forecasting and discounting cash flows. Equity of an entity and its weighted average cost. Long-term sources of finance for an enterprise. Management of working capital. Methods of company valuation. Operations, risk and finance in the banking, insurance and public finance sectors.

Pełny opis:

Objectives of the course

To familiarize participants with the structure of the financial markets, functions of the main financial institutions and supervision of the financial market.

To explain cash-flow calculations and discounting rules in the light of various short- and long-term decisions.

To explain the market valuation methods of a company.

To discuss how financial management is utilised in the banking, insurance and public finance sectors.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kaplan Publishing Foulks Lynch:

ACCA F9, Study Text, and Exam Kit.

Literatura uzupełniająca:

International Finance and Investment Published by the Chartered Institute of Bankers;

Management of Company Finance, 6th Edition, by J.M Samuels, F.M. Wilkes and R.E Brayshaw published by Thomson Business Press;

Financial Management Theory and Practice, 9th Edition, by Eugene F. Brigham, Louis C. Capenski, Michael C. Ehrhardt - The Dryden Press, ISBN 0-03-024399-8;

Investment Analysis and Portfolio Management, 6th Edition, by Frank K. Reilly, Keith C. Brown, The Dryden Press - ISBN 0-03-025809.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

The student is able to:

1.describe approaches to the sources of finance of an organisation and calculate the cost of equity;

2. draw conclusions and evaluate decisions relating to financial investments on the basis of financial data and analyses;

3. use hedging to reduce exchange rate risk and interest rate risk;

4. know how the financial markets operate: money market, capital market, stock exchange, investment and pension funds.

Umiejętności:

The student should be able to:

1. use the concepts and techniques of investment project assessment;

2. forecast cash flows and their present value;

3. assess the effectiveness of an investment;

4. prepare set of financial information useful for financial purposes.

Kompetencje społeczne:

The student should:

1. be aware of the importance of cooperation of various functional units of an enterprise in making financial decisions;

2. be able to communicate financial information clearly and prepare it competently.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0