Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innovation Management in an Enterprise

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234081-S Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Innovation Management in an Enterprise
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-HR
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-MEN
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

A general description of the course: The importance of innovation to civilization development and in building a market position of an enterprise. Features of innovation processes. An innovative enterprise. Innovation strategies of enterprises. New product and new technology development. The economic evaluation of innovative undertakings. Creativity, knowledge management vs. innovativeness. Intellectual property and its protection. National/ Regional System of Innovation.

Pełny opis:

The course is aimed at discussing the most important determinants of innovation activity in enterprises as well as issues concerning innovation strategy formulation, the economic evaluation of innovative undertakings and managing an innovation project.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Chan Kim & Renée Mauborgne, Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press, 2005

Dodgson M., Gann D, Salter A, The Management of Technoloical Innovation. Startegy adn Practise, Oxford University press, Oxford/New York 2008

Trott P., Innovation Management and New Product Development Financial Times/Prentice Hall 2002

Literatura uzupełniająca:

Articles from Harvard Business Review

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Students understand the differences between innovation and invention and innovation diffusion, and they know how to measure innovation capabilities and performance of companies.

2. Students know the most important models of an innovation process as well the most important creativity techniques.

3. Students understand the difference between an overall company strategy and an innovation strategy.

Umiejętności:

1. Students can evaluate innovation capabilities and performance of a company.

2. Students can identify the ways of acquiring innovations by companies.

3.Students can identify the external sources of the founds for innovation, and they can explore the possibilities of making use the funds in a company.

Kompetencje społeczne:

1. Students can gather data/information that are essential to evaluate innovation capabilities and performance of companies.

2. Students know how to make use of data/information to prepare case studies of innovation strategies.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 25.00%

ocena z ćwiczeń: 25.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Roszkowska-Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.