Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Advanced Simulation Modelling

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234061-S Kod Erasmus / ISCED: 11.0 / (0540) Matematyka i statystyka
Nazwa przedmiotu: Advanced Simulation Modelling
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ADA
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Theory of simulation, construction and verification techniques of simulation models. Dynamic stochastic simulation models - discreet event simulation. Sensitivity analysis for output random variables, model optimization techniques. Advanced Ms Excel's functions and simulation model programming with Python.

Pełny opis:

The goal of the course is to present the theory of stochastic simulation together with tools and practical approaches. Student learn construction and verification techniques of simulation models. Dynamic stochastic simulation models - discreet event simulation are presented. The tools include advanced MS Excel functions and Python programming language.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.M. Law, Simulation modeling and analysis, McGraw-Hill Education Boston, MA, 2007; Materiały konferencji Winter Simulation Conference http://informs-sim.org/; B. Mielczarek, Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu - symulacja dyskretna, Politechnika Wrocławska, 2009; Python 3.4 - http://docs.python.org/3.4/tutorial/

Literatura uzupełniająca:

J. Zaleski, Modele stochastyczne i symulacja komputerowa: zastosowanie do systemów zaopatrzenia w wodę, PWN, 2004; H. Guerrero, Excel Data Analysis: Modeling and Simulation, Springer, 2010; Decyzje menedżerskie z Excelem, red. T. Szapiro, PWE, 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student knows how to:

1. define and present the structure of the decision problem under uncertainty and risk, and also with the systems dynamics methodology,

2. define the methodology of stochastic simulation for the decision suport,

3. characterize variance reduction techniques,

4. characterize methods for generating correlated quasi random variables,

5. characterize simulation methods in optimization.

Umiejętności:

Student is able to:

1. analyze complicated decision situations under risk,

2. build and verify simulation models under uncertainty and with interrelated parameters,

3. build a system dynamics simulation model using discreet event simulation,

4. choose and use statistical tests (probability distribution tests, significance of difference, etc.) for the simulative comparison of decisions and verification of the simulation model,

5. effectively implement simulation model with advanced functions of MsExcel including VBA and with Python programming language,

6. make conclusions on the basis of simulation,

7. recommend decisions and evaluate the risk of non achievement.

Kompetencje społeczne:

Student is able to:

1. analyze complicated business situations,

2. precisely and concisely formulate and document results,

3. build effective arguments with statistical methods and visual techniques (graphs, tables).

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Szufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.