Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria ryzyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233970-S Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Teoria ryzyka
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Filozofia ryzyka. Faktory (czynniki) ryzyka. Definiowanie ryzyka. Ryzyko w ubezpieczeniach - rodzaje, definicje. Klasyfikacja ryzyka a produkty ubezpieczeniowe. Zarządzanie w warunkach ryzyka i analiza ryzyka w ubezpieczeniach. Modele formalne ryzyka ubezpieczeniowego. Metody konstrukcji taryf i oceny realizacji ryzyka w ubezpieczeniach.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami filozoficznymi i psychologicznymi ryzyka. Problemy związane z żargonowym stosowaniem kategorii ryzyka w nauce, a w szczególności w ubezpieczeniach tzw. nieżyciowych. Prezentacja podstawowych modeli formalnych ryzyka oraz statystycznych metod oceny realizacji ryzyka ubezpieczeniowego. Ryzyko ubezpieczyciela związane z kalkulacją składki, tworzeniem rezerwy finansowej i zachowaniem wypłacalności. Elementy "Risk management".

Literatura:

Literatura podstawowa:

T.Michalski, A.Karmańska, A.Śliwiński, Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko - metodologia oceny, C.H.Beck, Warszawa 2004; S.Ostasiewicz, W.Ronka-Chmielowiec, Metody statystyki ubezpieczeniowej; W.Ronka Chmielowiec (red.), Metody aktuarialne, PWN 2006.

Literatura uzupełniająca:

A.Śliwiński, Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy - budowa i optymalizacja, Poltex, Warszawa 2002; R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kulwer Academic, Boston 2001; S.Wieteska, Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego, Uniwersytet Łódzki, 2001; T.Michalski, K.Twardowska, B.Tylutki, Matematyka w ubezpieczeniach. Jak to wszystko policzyć?, Placet, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Filozofia ryzyka.

2. Definicja i klasyfikacja ryzyka.

3. Istota ryzyka ubezpieczeniowego.

4. Klasyfikacja ryzyka ze względu na różne aspekty.

5. Modele i kwantyfikacja ryzyka.

6. Aplikacja modeli w procedurach Risk Management.

Umiejętności:

1. Rozróżnianie rodzajów ryzyka ze szczególnym naciskiem na ryzyko ubezpieczeniowe oraz rynkowe.

2. Student posiada umiejętność identyfikacji i klasyfikacji ryzyka.

3. Kwantyfikacja ryzyka.

4. Aspekty finansowania ryzyka -rezerwy, kalkulacja składki ubezpieczeniowej netto.

5. Etapy procedury risk management.

Kompetencje społeczne:

1. Zrozumienie istoty procesu ryzyka oraz znaczenia ubezpieczenia jako istotnego narzędzia procedury Risk Managment (Zarządzania w warunkach ryzyka).

2. Praca w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.