Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233950-D Kod Erasmus / ISCED: 10.2 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasady WTO a międzynarodowa integracja gospodarcza. Regionalne Porozumienia Handlowe (Regional Trade Agreements - RTAs): zachęta czy bariera w rozwoju handlu międzynarodowego. Narodowa polityka handlowa a międzynarodowa polityka handlowa WTO - wzajemne związki. Ewolucja instrumentów polityki handlowej: od ceł do środków pozataryfowych. Przyszłość międzynarodowego systemu handlowego WTO.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu WTO, związkami między regułami WTO a polityką handlową UE i perspektywami zmian systemu regulacji handlu międzynarodowego w przyszłości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Hoekman, M.M.Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011;

J.Kaczurba (red.), E.Kawecka-Wyrzykowska, Polska w WTO, IKCHZ, Warszawa 2002.

W języku angielskim:

B.Hoekman, M.M.Kostecki, The Political Economy of the Trading System. The WTO and Beyond, Oxford University Press, 2010.

Literatura uzupełniająca:

E. Kawecka-Wyrzykowska (2020), Importance and motives of preferential trade agreements in the EU?s external trade, Economics and Business Review, vol. 6(20), No. 3, 2020, p. 3-22.

E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE Warszawa 2013;

B. Michalski, Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla "wolnego" handlu", Difin 2014;

www.wto.org.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. wykazuje się gruntowną wiedzą na temat podstawowych regulacji prawnych międzynarodowej polityki handlowej kształtowanej na forum WTO oraz w UE,

2. zna mechanizmy ekonomiczne głównych narzędzi polityki handlowej wykorzystywanych przez państwa członkowskie WTO, w tym UE.

3, ma wiedzę na temat skutków głównych narzędzi polityki handlowej wykorzystywanych przez państwa członkowskie WTO.

Umiejętności:

Student:

1. umie zidentyfikować, jakie instrumenty ochrony przed konkurencją zagraniczną są legalne w świetle zasad WTO i prawa UE,

2. potrafi krytycznie analizować skutki zastosowania ważniejszych instrumentów polityki handlowej.

3. potrafi wskazać, jakie działania państw i firm są niezgodne z zasadami działania Światowej Organizacji Handlu.

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie problemy etyczne związane z globalizacją międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym z nierównomiernym podziałem korzyści z handlu międzynarodowego (i jego liberalizacji) między kraje bogate i biedne.

2. Student potrafi pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.