Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie wejścia polskich firm na rynki wschodnie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233900-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Strategie wejścia polskich firm na rynki wschodnie
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot "Strategie wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki wschodnie" jest subdyscypliną marketingu międzynarodowego. Obejmuje przedstawienie zasad planowania i wdrażania strategii wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki Europy Wschodniej.

Pełny opis:

1. Zaprezentowanie uwarunkowań strategii wejścia na rynki wschodnie.

2. Charakterystyka procesu formułowania strategii wejścia i strategii marketingowych na rynkach wschodnich.

3. Analiza specyfiki działań marketingowych na rynkach wschodnich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. K. Witek-Hajduk, Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, SGH Warszawa 2010; M. Szymura-Tyc (red.), International marketing and business in the CEE countries, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009.

Doing business in Russia, KPMG, w: http://www.kpmg.ru/russian/supl/library/taxlegal/Doing_business_in_Russia.pdf

Doing business in Russia, World Bank Group, w: www.doingbusiness.org/data/.../russia; Doing business in Ukraine, World Bank Group, w: www.doingbusiness.org/data/.../ukraine

R. R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

H. Jansson, International Business Strategy in Emerging Country Markets. The Institutional Network Approach, Edward Elgar, Cheltenham 2007,

Raport z transformacji: Twarde lądowanie. Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnego kryzysu, PricewaterhouseCoopers, 2009.

Biznes w Rosji, w: http://www.rosja.biz.pl

Wójcik P., Kultura rosyjskiego biznesu, w: www.pawel.wojcik.com.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna kluczowe problemy decyzyjne dotyczące ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne.

2. Student rozumie specyficzne uwarunkowania strategii ekspansji oraz prowadzenia działalności na rynkach wschodnich.

3. Student zna specyfikę strategii wejścia na rynki wschodnie i prowadzenia negocjacji z partnerami z rynków wschodnich.

1. Student zna kluczowe problemy decyzyjne dotyczące ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne.

2. Student rozumie specyficzne uwarunkowania strategii ekspansji oraz prowadzenia działalności na rynkach wschodnich.

3. Student zna specyfikę strategii wejścia na rynki wschodnie i prowadzenia negocjacji z partnerami z rynków wschodnich.

Umiejętności:

1. Student potrafi analizować uwarunkowania ekspansji i prowadzenia działalności na rynkach wschodnich.

2. Student umie wskazać rekomendacje strategiczne dotyczące ekspansji na rynki wschodnie uwzględniające specyfikę tych rynków.

1. Student potrafi analizować uwarunkowania ekspansji i prowadzenia działalności na rynkach wschodnich.

2. Student umie wskazać rekomendacje strategiczne dotyczące ekspansji na rynki wschodnie uwzględniające specyfikę tych rynków.

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie problemy prawne i etyczne w biznesie na rynkach wschodnich.

2. Student potrafi pracować w zespole.

Student potrafi pracować w zespole.

Student rozumie problemy prawne i etyczne w biznesie na rynkach wschodnich.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 40.00%

referaty/eseje: 40.00%

ćwiczenia: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.