Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowacje w gospodarce regionalnej i lokalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233290-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Innowacje w gospodarce regionalnej i lokalnej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Innowacje jako czynnik rozwoju gospodarki w regionie i jej konkurencyjności. Obszary innowacji, modele, proces rozwoju innowacji, dyfuzja innowacji, klastry regionalne. Nowe podejscie do innowacji- innowacje otwarte. Ocena innowacyjności regionu z uwzględnieniem potencjału innowacyjnego, źródeł i zagrożeń rozwoju innowacji oraz stosowanych narzędzi marketingu terytorialnego.

Pełny opis:

Prezentacja znaczenia innowacji w gospodarce regionalnej i lokalnej w kontekście związków zachodzących pomiędzy innowacyjnością i konkurencyjnością gospodarki. Identyfikacja zjawiska innowacji (koncepcje, rodzaje, modele), uwarunkowań ich rozwoju, w tym źródeł, finansowania innowacji, regionalnych systemów innowacji z uwzględnieniem sieci innowacji - klastrów, nowych obszarów przestrzeni innowacyjnej (innowacje otwarte) oraz oceny innowacyjności regionów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Makieła, Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013;

K. A. Firlej, Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 17-70, 75 - 97;

T. Pakulska, Innowacje w optyce przedsiębiorczości strategicznej, w: Horyzonty współczesnego zarządzania, red. M. Żemigała, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa 2016, s. 122-141.

Literatura uzupełniająca:

K.R. Polenske, The economic geography of innovation, Cambridge University Press, Cambridge 2007;

S. Marciniak, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010;

T. Pakulska, Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, SGH, Warszawa 2005, s. 21-30, 77-85, 117-123, 155-165;

M. Kondratiuk- Nierodzińska, Regionalne systemy innowacji a konkurencyjność województw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, s. 67- 120, 159-162.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie znaczenie innowacji w rozwoju gospodarki regionalnej oraz rolę aspektów regionalnych w intensyfikacji procesów innowacyjnych.

2. Student wie na czym polega proces innowacji, jakie są źródła i zagrożenia rozwoju innowacji w regionie.

3. Student zna nowe koncepcje innowacji (np. klastry, innowacje otwarte) i ich wpływ na rozwój gospodarki.

Umiejętności:

1. Student potrafi zidentyfikować podstawowe ogniwa regionalnych systemów innowacji i analizować zachodzące między nimi interakcje.

2. Student potrafi wykorzystać różnorodne metody i wskaźniki w celu mierzenia poziomu innowacyjności gospodarki .

3. Student potrafi analizować regionalne strategie innowacji i formułować wnioski dotyczące roli władz samorządowych w zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności regionu.

Kompetencje społeczne:

1. Student umie zachować obiektywizm i rzetelność w ocenach dotyczących innowacyjności gospodarki i jej źródeł

2. Student posiada kompetencje w zakresie pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.