Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233200-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia polityczna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ekonomia polityczna prezentowana na zajęciach jest tzw. Nową Ekonomią Polityczną. Wykorzystuje ona zaawansowany współczesny mechanizm analityczny do przedstawienia współzależności zachodzących pomiędzy sferą polityczną a gospodarką realną. Z poznawczego punktu widzenia Nowa Ekonomia Polityczna przedstawia pozytywne i normatywne aspekty funkcjonowania i tworzenia mechanizmów politycznego wpływu na gospodarkę.

Pełny opis:

Rozszerzenie wiedzy studentów na temat współczesnej ekonomii politycznej ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy pozytywnej (mechanizmy) a nie normatywnej (zalecenia). W trakcie nauki student powinien zapoznać się z podstawowymi pojęciami i narzędziami z zakresu nowej ekonomii politycznej, które umożliwią mu zrozumienie aktualnej literatury przedmiotu.

Student powinien zrozumieć mechanizmy podejmowania decyzji z zakresu polityki gospodarczej, a także w jaki sposób proces decyzyjny może zostać usprawniony. Wiedza ta może okazać się przydatna przy analizowaniu lub prognozowaniu polityki gospodarczej w zawodach związanych z analizami rynkowymi oraz pracą w administracji publicznej. Program: W przeszłości, kiedy nauki ekonomiczne funkcjonowały pod nazwą "ekonomia polityczna", badacze w naturalny sposób przyjmowali, że decyzje ekonomiczne mają miejsce w określonych realiach politycznych. Około stu lat temu miało miejsce wyodrębnienie ekonomii jako nauki stosującej rygorystyczne metody analizy podmiotów, rynków i gospodarek, co wyraźnie oddzieliło ekonomię od polityki. W ostatnim czasie obserwujemy jednakże ponowny wzrost zainteresowania problemem, w jaki sposób decyzje polityczne mogą wpływać na wyniki ekonomiczne (nowa ekonomia polityczna, NPE). Rozumowanie w konwencji NPE rozpoczyna się od dostrzeżenia różnicy pomiędzy abstrakcyjnym planem optymalnym a polityczną (faktyczną) możliwością jego wdrożenia. W roli bariery politycznej często występuje konflikt interesów, który niesie ze sobą potrzebę kolektywnego podejmowania decyzji. NPE analizuje problemy politycznych decyzji przy zastosowaniu formalnych narzędzi analizy ekonomicznej i wpływ tych decyzji na wyniki ekonomiczne. Tym samym NPE pomaga ocenić różnice w wielu aspektach polityki gospodarczej pomiędzy krajami: rozmiary redystrybucji, cykl wyborczy, nastawienie polityki monetarnej w trakcie cyklu koniunkturalnego oraz rozmiary państwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.Drazen, Political Economy in Macroeconomics, Princeton Univ. Press, 2001; T.Persson, G. Tabellini, Political Economics: Explaining Economic Policy,The MIT Press, 2002.

Literatura uzupełniająca:

A.Alesina, N.Roubini, R.Cohen, Political Cycles and the Macroeconomy,The MIT Press, 1997; G.Grossman, E.Helpman, Special Interest Politics, The MIT Press, 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien uzyskać wiedzę na temat politycznych i instytucjonalnych wyznaczników polityki gospodarczej.

Student powinien uzyskać wiedzę na temat makroekonomicznych konsekwencji dynamicznie niespójnych zachowań decydentów.

Student powinien uzyskać wiedzę na temat czynników politycznych jako źródła fluktuacji gospodarczych.

Student powinien uzyskać wiedzę na temat wpływu instytucji politycznych na wzrost gospodarczy.

Umiejętności:

Student powinien nabyć umiejętność analizowania zjawisk na styku ekonomii i polityki.

Student powinien nabyć umiejętność przygotowywania prognoz decyzji politycznych.

Student powinien umieć wykorzystać poznanie modele w realizacji własnych pomysłów badawczych dotyczących interakcji pomiędzy sferami polityki i gospodarki.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi wyjaśniać skomplikowane współzależności pomiędzy polityką i gospodarką odwołując się do najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomii politycznej.

Student wykorzystuje poznane modele jako analityk makroekonomiczny.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00%

referaty/eseje: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Czerniak, Mateusz Guzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Guzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.